България е на последно място в ЕС

В своя годишен анализ, озаглавен "Светът през 2007", изследователското звено към сп. "Икономист" разделя оценяваните 167 страни на 4 групи: 28 пълноценни демокрации, 54 непълноценни демокрации, 30 хибридни режима, 55 авторитарни държави. България е шльопната безпардонно на 49-о място при жалките непълноценни демокрации, след Индия, Ботсвана, Южна Африка, Чили. Даже след Тринидад и Тобаго.


През октомври равнището на безработицата в България достигна 8.38%. Средното в 25-те членки на ЕС, по данни на Евростат, е 8 %. В зоната на еврото е 7.9%. През август най-ниската безработица е в Дания (3.7%), Холандия (3.8%) и Естония (4.2%). Най-високо е равнището в Полша - 15%.

БЕЗРАБОТИЦАТА през август 2006 г.
Държавабезработица(%)
Дания3.7
Холандия3.8
Естония4.2
Ирландия4.4
Люксембург4.8
Aвстрия4.8
Англия5.4
Кипър5.5
Литва5.7
Словения6
Чехия7.1
Латвия7.2
Португалия7.2
Италия7.4
Малта7.4
Унгария7.6
Испания7.8
Финландия7.8
Германия8.5
Белгия8.6
Франция8.8
Гърция9.2
Словакия13.1
Полша
15


Най-голям е спадът в 3 от новоприетите държави - Естония (от 7.5% на 4.2%), Литва (от 7.7% на 5.7%) и Латвия (от 8.9% на 7.2%), отчита Евростат. Същевременно покачване на безработицата за 1 г. има във Великобритания (от 4.6% на 5.4% през юни) и в Унгария (от 7.3% на 7.6%).

МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА

През 2006 г. България е с най-ниската минимална заплата.

ДържавиМинимална заплата (евро)
Белгия1 234
Чехия261
Естония192
Гърция668
Испания631
Франция1 218
Ирландия1 293
Латвия129
Литва159
Люксембург 1 503
Унгария247
Малта580
Холандия1 273
Полша234

Португалия437
Словения512
Словакия183
Великобритания1 269
България82
Румъния90
Турция331
ДОХОДИ

За 2007 г. синдикати и работодатели договориха с 12% увеличение на минималните осигурителни прагове. По данни на бизнеса заплатите у нас са нараснали с 25 лв. за 9-месечието на 2006 г. В държавите от ЕС часовите ставки за труд също са се покачили, сочат данните на Евростат. Като цяло опитът показва, че през първите години на присъединяването заплатите в новоприетите държави растат с бърз темп в сравнение със страните в Стара Европа. Да се надяваме, че тенденцията ще се повтори и за нас.

Годишни доходи (евро)10-те нови в ЕСБългарияРумъния
Промишленост6232.71771.42331.9
Услуги6776.61686.42539.8
Държавна администрация7948.42889.53566.4


Годишни заплати в евро по сектори за 2004 г.Земеделие, риболов6489.61812.82443.1
Индустрия6232.71771.42331.9
Хотели и ресторанти4346.51056.71592.4
Транспорт и комуникации71672178.43322.2
Образование6470.11975.12648.2
Здравеопазване, социални дейности5578.12027.92060.5ИНФЛАЦИЯ

Инфлация в ЕС през септември 2006 г.
държаваравнище (%)
Финландия0.8
Германия1.0
Австрия1.3
Франция1.5
Холандия1.5
Белгия1.9
Люксембург2.0
Ирландия2.2
Италия2.4
Испания2.9
Португалия3.0
Гърция3.1


Членки на ЕС извън еврозоната
Швеция1.2
Полша1.4
Дания1.5
Чехия2.2
Кипър2.2
Словения2.5
Великобритания2.5
Малта3.1
Литва3.3
Естония3.8
Словакия4.5
Латвия5.9
Унгария5.9


1.7% е средната инфлация в еврозоната през септември. Тя е по-ниска от тази през август, когато нивото й е 2.3%. Година по-рано пък равнището й е било 2.6%.
В 25-те държави от ЕС годишната инфлация през септември е 1.9% Година по-рано нивото й е 2.5%. Най-ниската инфлация през септември е във Финландия, Германия и Швеция, а най-високата е в Латвия, Унгария и Словакия. Най-висок ръст на цените през септември има при жилищата и наемите, образованието и храната. За година (от септември 2005 г. до същия месец на 2006 г.) най-малко покачване има при цените на комуникациите, културните мероприятия и транспорта.
Бюджетът у нас за 2006 г . е разчетен на базата на средногодишна инфлация от 5.8%. Прогнозата на изследователската компания "Индъстри уоч" обаче е за 7% инфлация през т.г. Главната причина е вдигането на акцизите и поскъпването на електроенергията. Очакванията на синдикатите пък са за над 8% средногодишна инфлация.

БЕДНОСТ

ДържаваГраница на бедност 2004 г. (евро)
25-те от ЕС7853(654 месечно)
10-те нови членки1728 евро(144 месечно)
България874 евро (72 месечно)


РАБОТА
Евростат отчитат, че в много държави незаети стоят стотици работни места.

Свободни работни места (II-ро тримесечие, 2006 г.)
държаваземеделиепроизводствостроителствохотели и ресторантитранспорт и комуникациинедвижими имоти, бизнес услугидържавна администрация, отбрана, социално осигуряване
Чехия3288248651142031093800122511489
Германия-------
Естония3083935126059999414263601
Гърция-------
Испания-------
Италия-------
Литва2623940737371254112303659
Латвия1514875233544419395772760
Унгария-------
Полша
------
Словения85222318385475481432168
Словакия9640951333514215211133040
Швеция3547293360018223060105491606
Великобритания-5143019511468664002911720120861
България573499849945914985214723
Румъния26722389249557261977399219294

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman