Има ли безплатен печат

Д-р Андрей Кехайов, председателят на Българския Лекарски Съюз пред Георги Коритаров НТВ. Но не той е виновен...

...
Георги Коритаров, НТВ: Вие имал ли сте печатница?Андрей Кехайов, председател на БЛС: Не само че съм имал, а и имам!
ГК: Това е печатница "Кайнадина" в Смолян... вашата печатница включвана ли е като подизпълнител на заявки на НЗОК - отпечатване на формуляри, на бланки, докато вие бяхте председател на БЛС?
АК: В качеството си на председател на БЛС, от морални и етични съображения, не съм имал договор с директора на НЗОК и в качеството си на председател на БЛС не съм имал договор с министъра на здравеопазването...
ГК: Чакайте, има един нюанс. Вие казвате, че в качеството си на председател на лекарския съюз не сте сключвал договори. А тази печатница... отпечатвала ли е бланки, формуляри и други такива заявки на НЗОК?
АК: Първо, НЗОК не заплаща бланки.
ГК: Не да заплаща, отпечатвала ли е?
АК: Вижте, искам да изясним нещата. НЗОК е институция, която не плаща тези непреки разходи и в този...
ГК: Отпечатвали ли сте ги е въпросът, а не плаща ли НЗОК? Работили ли сте с тях?
АК: С кого?
ГК: С тях.
АК: С националната каса?
ГК: Да.
АК: При така отправения въпрос - не съм работил.
ГК: Не вие, а печатницата ви.
АК: Ами, печатницата е печатница, за да печати.
ГК: Тази печатница печатила ли е по заявка на касата, докато вие сте бил председател, а печатницата се е управлявала от съпругата ви?
АК: Г-н Коритаров, необходимо е да говорим изключително професионално.
ГК: Да, точно така. Простичък въпрос е това.
АК: Простичкият въпрос и простичкият отговор гласи следното: националната каса не заплаща формулярите на изпълнителите на медицинска помощ...
ГК: Печата ли, печата ли?
АК: В печатницата могат да бъдат печатани всички неща, които са разрешени от закона.
ГК: Вашата фирма безплатно е правила това, така ли? Вашата фирма безплатно е изпълнявала тази поръчка на здравната каса, това ли искате да...
АК: Има ли безплатни неща?
Водеща: Няма.
АК: Е, значи се плаща... Но бих казал, че на вашия въпрос, искам да бъдем максимално коректни... Националната каса не възлага поръчки и националната каса не извършва плащания. А всеки, който има възможност, печата определени неща, каквито и да са били. А ако си изрисувате от артикулите нещата, които може да печати печатницата, в т.ч. книги, вестници и т.н., вие може да се обърнете, за да разберете каква е дейността й.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman