Обръщение специално към българите

 

Здравейте приятели,<br /><br />Започваме седмицата с 1 207 подписа по пътя към 24 000-те подписа, от които най-малко се нуждае тази европейска гражданска инициатива за нов начин на живот!<br /> <br />В подкрепа на Европейската гражданска инициатива за Безусловен базов доход нашият приятел от Швейцария Ено Шмидт, един от инициаторите на швейцарското движение за национална петиция за Безусловен базов доход, подготви обръщение специално към нас, българите. Щото все ни казват не давайте Швейцария за пример, там е друго. Ами, друго е, но само защото ние самите не вярваме, че можем да живеем другояче – по нов начин! Ето, какво ни казва Ено...<br /><br /><br />„Безусловният базов доход е тема, разпространена из целия свят. Защото тя означава, човекът да бъде взет насериозно. Човекът да бъде признат. Това би трябвало да се подразбира, но в действителност не е така. Ако не работим в тази насока, от само себе си и съвсем автоматично се случва, че все повече вещи, функции, сметки се възприемат от хората за истински и действителни, и не ни остава сила да окажем признание на самия човек. А, какво е това човекът? Това е този или тази, които седят насреща ми. Няма идея по-голяма от човека. И човек е винаги този, който седи насреща. <br />Аргументите срещу Безусловния базов доход са същите като тези срещу премахването на робството или срещу въвеждането на демокрацията. Когато е трябвало да бъде премахнато робството, са казвали, че това не може да стане, защото икономиката щяла да се срине, конкурентноспособността спрямо другите стряни щяла да бъде засегната. Казвали, че това не може да стане, защото не знаели какво ще се случи тогава, когато милиони роби вече не са роби, а са свободни. Те не били подготвени за това. Затова не можело да стане. Не можело и защото Бог създал хората различни и човекът нямал право да отхвърля различията. Било срещу реда, ако робите вече не са роби, а са свободни. За хората това е било навик, нещо естествено, всекидневие и затова това е било и тяхното убеждение, че трябва да има робство и че всички обществени ценности ще се сринат, ако се премахне робството.<br />Същото се случва днес и с Безусловния базов доход.<br />Така както някога е премахнато робстовото, както е въведена демокрацията, така ще дойде и Базовият доход.“<br /><br />Ено ШмидтВ подкрепа на Европейската гражданска инициатива за Безусловен базов доход нашият приятел от Швейцария Ено Шмидт, един от инициаторите на швейцарското движение за национална петиция за Безусловен базов доход, подготви обръщение специално към нас, българите. Щото все ни казват не давайте Швейцария за пример, там е друго. Ами, друго е, но само защото ние самите не вярваме, че можем да живеем другояче – по нов начин! Ето, какво ни казва Ено...

„Безусловният базов доход е тема, разпространена из целия свят. Защото тя означава, човекът да бъде взет насериозно. Човекът да бъде признат. Това би трябвало да се подразбира, но в действителност не е така. Ако не работим в тази насока, от само себе си и съвсем автоматично се случва, че все повече вещи, функции, сметки се възприемат от хората за истински и действителни, и не ни остава сила да окажем признание на самия човек. А, какво е това човекът? Това е този или тази, които седят насреща ми. Няма идея по-голяма от човека. И човек е винаги този, който седи насреща.

Аргументите срещу Безусловния базов доход са същите като тези срещу премахването на робството или срещу въвеждането на демокрацията. Когато е трябвало да бъде премахнато робството, са казвали, че това не може да стане, защото икономиката щяла да се срине, конкурентоспособността спрямо другите страни щяла да бъде засегната. Казвали, че това не може да стане, защото не знаели какво ще се случи тогава, когато милиони роби вече не са роби, а са свободни. Те не били подготвени за това. Затова не можело да стане. Не можело и защото Бог създал хората различни и човекът нямал право да отхвърля различията. Било срещу реда, ако робите вече не са роби, а са свободни. За хората това е било навик, нещо естествено, всекидневие и затова това е било и тяхното убеждение, че трябва да има робство и че всички обществени ценности ще се сринат, ако се премахне робството.

Същото се случва днес и с Безусловния базов доход.

Така както някога е премахнато робството, както е въведена демокрацията, така ще дойде и Базовият доход.“

https://www.facebook.com/EGIBBD

 

"граждански доход"

от Сабрина Дел Пико,
март 2013
Януари 2013-та, няколко седмици преди изборите в Италия Бепе Грило, ексцентричния лидер на "Мувименто 5 Стеле" ("Движение Пет Звезди"), заяви: "Първото нещо, което ще направим, след влизането си в Парламента е да приложим "граждански доход" за тези, които са останали без или все още нямат работа". По време на кампанията си движението представи програма от 20 точки, втората от които беше това предложение, неправилно наречено от Бепе Грило "граждански доход".
Терминът обикновено се използва, като синоним на "базов доход", който е безусловен доход, раздаван на всички без каквито и да било изисквания за работа или други условия. Вместо това, Грило го използва, като ново наименование за осигуровките за безработни, обвързани с готовност за приемане на предложение за работа, когато постъпи такова. Самият Грило заяви в скорошно интервю, че "бюрата по труда ще предлагат на хората до три работни позиции. Ако те не приемат ще изгубят правото на тази помощ." Той дори не уточни, дали предложенията за работа ще са съвместими с индивидуалните компетенции на кандидатите.
В последвалите политически дебати, действията на Грило предизвикаха огромни спорове над терминологията, както и хаос в тълкуването на евентуалните резултати от тази мярка. Този дебат все пак предизвика широки дискусии над това да се помага на граждани изпитващи финансови затруднения.
Фактът е, че през юли 2012-та, Мрежата за Базов Доход в Италия (BIN Italia), заедно с много неправителствени организации бе организирала кампания за гарантиран доход, която завърши през декември същата година, събирайки 50 000 подписа в подкрепа на инициативата.
Свободен превод със съкращения от - Международна Мрежа за Базов Доход (BIEN): http://www.basicincome.org/bien/pdf/Flash69.html#_D._ITALY:_5
— in Bulgaria.

https://www.facebook.com/EGIBBD/posts/561503000554820?notif_t=like

Евро-дивидент

 

Philippe-Van-Parijs-152x166Philippe van Parijs

Да критикуваш е лесно. Да съставиш план е по-трудно.  Ето тук е изложен един прост и радикален план, аз ще го изложа по-разумно и по-бързо.

Ще го наричам - Евро-дивидент. Той се състои в плащането на скромен основен доход на всеки законно пребиваващ жител на Европейския съюз, или поне на подгрупа държави-членки на ЕС, които са въвели еврото, или са поели ангажимент да го направят скоро. Този доход осигурява всеки пребиваващ жител със универсален и безусловен долен лимит, който може да бъде допълнен по желание: чрез доходи от труд, капиталови доходи и социални помощи. Нивото му може да варира от страна в страна според разходите за живот, може да бъде по-нисък за младите хора и по-висок за възрастните. Следва да се финансира от Данъка върху добавената стойност. За финансирането на Евро-дивидент от средно 200 евро на месец за всички жители на Европейският съюз, трябва да се хармонизира ДДС -ставката на ЕС на около 20%, което се равнява на близо 10% от БВП на ЕС.

Защо имаме нужда от такава безпрецедентна схема? Поради четири причини. Най-спешната е свързана с кризата в Еврозоната. Защо става така, че САЩ са се справяли много десетилетия наред с единна валута, въпреки разнообразието на своите 50 щата и различията в техните икономически съдби, докато Еврозоната е в голяма беда след само едно десетилетие? От Милтън Фридман до Амартия Сен, икономистите ни предупреждават: Европа няма два буферни механизма, които да служат, както в САЩ, като мощни заместители на напасването на обменните курсове на отделните държави.

Един от механизмите е междудържавното преселение. Делът на американските граждани, които се преместват в друг щат в даден период, е шест пъти по-висок от дела на жителите на ЕС, които се преместват в друга държава-членка. Европейците може и да станат малко по-мобилни. Но нашето укрепено езиково разнообразие налага много строги ограничения за това до колко можем да очакваме или наистина да се надяваме да се разшири този първи механизъм. Безработните в Атина никога няма да мигрират и да се преселят толкова гладко до Мюнхен, отколкото от Детройт до Аустин.

Вторият мощен буферен механизъм на зоната на долара  се състои от автоматични междущати трансфери, основно чрез функционирането на социална държава, до голяма степен организирана и финансирана на федерално ниво. Ако Мичиган или Мисури страдат икономически, те не потъват в низходяща спирала. Не само тяхната безработица е смекчена от емиграцията. В допълнение, поради намаляващите данъчни задължения и увеличените социални плащания, голяма част от техните социални разходи, всъщност се финансират от останалата част на страната. В зависимост от използваната методология, степента на тази автоматична компенсация варира между 20% и 40%.  От друга страна, в рамките на ЕС корекциите на спада на потреблението чрез нетните трансфери между държавите възлизат на по-малко от 1%.  Като се има предвид лошите перспективи на миграционния механизъм, Еврозоната просто не може да си позволи да пренебрегва втория механизъм. Под каква форма трябва да го приеме? В ЕС ние не трябва да имаме една мега социална държава. Трябва нещо по-скромно, по-общо, кръгла сума и следователно по-съвместима с принципа на субсидиарност на ЕС, това е, от което се нуждаем. Ако иска да бъде приложим, нашият паричен съюз трябва да се снабди с нови инструменти. Един от тях е буферен механизъм, който може да бъде само нещо като Евро-дивидент.

Втората причина, поради която ни трябва такава транснационална трансферна схема, e че важи и за ЕС като цяло. Езиковото и културно многообразие на Европейския континент прави междудържавната миграция не само по-скъпа, но следователно и по-невъзможна за засегнатите лица. Също така се намаляват ползите и се увеличават разходите на засегнатите общности. Интеграцията в нова среда, както икономическа така и социална, отнема повече време, изисква повече административни и образователни ресурси, като създава по-трайно напрежение, отколкото е случаят с междущатната миграция в САЩ. Тъй като мигранти от по-бедните страни се преселват в по-богатите градски райони, чувството на нападение от неприспособяеми тълпи захранва импулса за изграждане на широки граници и отхвърляне и на двете - свободното движение и недопускането на дискриминация. Съществува обаче алтернатива: това е организирането на систематични трансфери от центъра към периферията. Хората вече няма да има нужда да се изселват и да бягат от своите общности и близки само и само, за да оцелеят. Вместо това, населението в достатъчна степен ще стабилизира имиграцията, приспособявайки я към магнитните области и ще спре силно инвалидизиращата емиграция в периферните райони. За да е политически устойчив и социално-икономически ефективен, Европейският съюз със своята свободна вътрешна миграция трябва да въведе нещо подобно на Евро-дивидент.

Третото и най-важно е това, че свободното движение на капитала, човешкия капитал, стоките и услугите, преминаващи през границите на държавите-членки, води до намаляване на капацитета за разпределение на ресурсите на всяка една от тях, което са извършвали успешно в миналото. Държавите- членки вече не са суверенни държави, способни да определят демократично своите приоритети и да реализират солидарност между своите граждани. Те са принудени да се държат така, сякаш са фирми, обсебени от конкурентоспособността си, нетърпеливи да привлекат или запазят своя капитал и човешкия такъв, готови да премахнат всякакви социални разходи, които не могат да се продават като инвестиция, и всяка схема, готова да привлече социални туристи или други непродуктивни индивиди. Това вече не е демокрация, която налага своите правила относно пазарите, които да използва за свои цели. Това е един пазар, който сам налага своите закони върху демокрациите и ги принуждава да поставят за основен приоритет конкурентоспособността си. Ако нашите различни начини за организиране на социална солидарност трябва да бъдат спасени от хватката на данъчната и социална конкуренция,то част от нея трябва да бъде издигнато на по-високо ниво. Силата и разнообразието на нашите социални държави няма да оцелеят под убийствения натиск на конкурентоспособността, освен ако обединеният европейски пазар не функционира на основата на нещо като Евро-дивидент.

Накрая, важно е за всички измерения наа функционирането на Европейския съюз, решенията му да се считат за законосъобразни, така че правителствата и гражданите да не чувстват право да ги заобикалят по различни начини. Има един важен фактор, от който зависи дали гражданите много осезаемо възприемат, че ЕС прави нещо за тях, а не само за елита, за двигателите, или за тези, които са в състояние да се възползват от новите възможности, но и за аутсайдерите, за тези които са изоставени, които си стоят у дома. Бисмарк спомогна за стабилизирането на несигурната легитимност на единната си Германия чрез създаване на първата в света държавна пенсионна система. Ако ЕС иска да бъде в очите на хората повече от една безсърдечна бюрокрация,  ако щете да се възприема като една грижовна Европа, с която всеки да може да се идентифицира, ЕС ще трябва да намери начин с нещо напълно безпрецедентно: - универсален Евро-дивидент.
Има ли някакви основателни възражения срещу това предложение? Разбира се,че има. Някои например, могат да поставят под въпрос мъдростта на използването на ДДС за финансиране на схемата. Вярно е, че ДДС е най- европеизираният от всички основни форми на данъчното облагане. Но не би ли било по-разумно да се използва данъка на Тобин или въглеродния данък? Ние можем да го направим, но това, което тези данъци могат да финансират, при доста оптимистични предположения, е общоевропейски месечен Евро-дивидент между 10 и 14 Евро. А защо не  по-прогресивния данък върху доходите? Защото дефиницията на данъка върху доходите варира значително в различните държави и е политически много чувствителен . Освен това днес, данък общ доход всъщност едва ли е по-прогресивен от ДДС. Когато се добави към националните ставки, 20% ставка за ДДС, би ли могла да бъде неустойчива? Те не трябва да се добавят към непроменените ставкина ДДС. Социалните разходи на държавите-членки може и трябва да се коригират надолу, а приходите от данъка върху дохода - нагоре, това ще е прякото отражение на наличността на Евро-дивидента.
Други най-вероятно ще възразят, че всяка една от четирите горе изброени функции може да бъде изпълнена по-добре от много по-сложни и по-фини механизми. Повечето от тези аргументи биха били верни.  Моето твърдение просто е, че никой друг управленски механизъм не би изпълнил така и четирите функции и същевременно да бъде и разбираем за редовия европейски гражданин.

Едно по-фундаментално възражение, колкото и желани да са очакваните ефекти, е, че би било несправедливо да се дава на всички нещо срещу нищо. Това възражение почива на погрешно схващане. Евро-дивидентът не представлява несправедливо преразпределение на плодовете на тежкия труд на работниците. По-скоро представлява споделяне между всички европейски жители под формата на скромен базов доход, като част от ползите на европейската интеграция. Колко сме спестили в резултат на това, че не сме водили или подготвяли война с нашите съседи? Колко сме спечелили в резултат на увеличената конкуренция между фирмите ни или с позволяването на производствените фактори да се движат из Европа, където са най-продуктивни? Никой не знае и никой не би и узнал. Но това, което е сигурно, че тези ползи са разпределени много неравно из европейското население, в зависимост от това дали са двигатели или си стоят у дома, в зависимост от това дали европейската интеграция е постигнала по-евтино потребеление за тях или е направила уменията им по-ценни. Един скромен Евро-дивидент просто е един директен и ефективен начин за гаранция, че някои от тези ползи ще достигнат всеки европеец по осезаем начин.

Това не е ли утопично? Естествено че е, в същия смисъл и Европейският съюз беше утопичен до неотдавна,  в същия смисъл и социалноосигурителната система беше утопична преди Бисмарк да положи първите й основи. Но Бисмарк не е създал пенсионната система от милосърдие. Той го е направил, защото хората започнали да се мобилизират в полза на радикални реформи из целия Райх, който той се опитвал да обедини. Какво чакаме ние тогава?

http://www.social-europe.eu/2013/07/the-euro-dividend/

Angel Stefanov's invitation is awaiting your response

 
 
 
 
 
Angel Stefanov would like to connect on LinkedIn. How would you like to respond?
 
 
 
Angel Stefanov
Finance, Media, PR
 
 
 
 
You are receiving Reminder emails for pending invitations. Unsubscribe.
© 2013 LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA.
 
 

Швейцария: Основен доход за всички

Инициатива за създаване на нов федерален закон, известен като “безусловен основен доход” бе официално въведенa в Швейцария през април т.г. Идеята се състои просто от даването на месечен доход на всички граждани, който не е свързан нито с приходи, нито с работата, и генерира коментари из швейцарската блогосфера.

В рамките на швейцарското законодателство, всеки гражданин може да предложи популярни инициативи: става въпрос за система на пряка демокрация, която дава възможност на гражданите да изискват законодателна промяна на федерално или конституционно ниво. Ако инициативата за въвеждане на основен доход събере повече от 100 000 подписа преди 11-ти октомври, 2013 г., Федералното събрание е задължено да я разгледа и — ако инициативата е преценена като правдоподобна, — да свика референдум.

Швейцарски франкове, Джим (CC BY-NC-SA 2.0), Flickr.
Швейцарски франкове, Джим (CC BY-NC-SA 2.0), Flickr.

В блога си, Паскал Холенгвен разяснява:

L'initiative populaire « pour un revenu de base inconditionnel » propose d'inscrire dans la constitution fédérale « l'instauration d'une allocation universelle versée sans conditions » devant «permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique ».

La loi règlerait le financement et fixerait le montant de cette allocation (les initiants la situent à 2000-2500 francs par mois, soit, grosso modo, le montant maximum de l'aide sociale actuelle, mais n'inscrivent pas ce montant dans le texte de l'initiative). Le revenu de base est inconditionnel : il n'est subordonné à aucune contre-prestation. Il est universel (tout le monde le touche) et égalitaire (tout le monde touche le même montant). Il est individuel (il est versé aux individus, pas aux ménages).

Il n'est pas un revenu de substitution à un revenu ou un salaire perdu. En revanche, il remplace tous les revenus de substitution (assurance chômage, retraite, allocations familiales, allocations d'étude, rentes invalidité) qui lui sont inférieurs. Comment le financer? Par l'impôt direct sur le revenu et la fortune, par l'impôt indirect sur la consommation (la TVA), par un impôt sur les transactions financières, et surtout par le transfert des ressources consacrées au financement de l'AVS, de l'AI, de l'aide sociale et des autres revenus de substitution inférieurs au montant du revenu de base.

В основата на инициативата “за безусловен основен доход” стои предложението за “създаването на безусловна универсална помощ”, която да бъде записана във Федералната конституция и която “ще позволи на цялото население да води достойно съществуване и да участва в обществения живот”.

Законът ще се занимае с финансирането и определянето на размера на помощите; предлагащите инициативата споменават около 2 000-2 500 швейцарски франка на месец (2 200 — 2 700 щатски долара), което е приблизително същото като максималната социална осигуровки, но това не е влкючено в съдържанието на инициативата. Основният доход не идва с никакви предварителни условия: не е обект на какъвто и да е начин на изследване. Той е универсален (всеки ще го получи) и егалитарен (всеки ще получи същата сума). Също така е личен (ще се изплаща на лица, а не на домакинства).

Това не е доход, който да замени неполучена заплата. Напротив, той замества всички нискостоящи обезщетения (безработица, пенсии, семейни надбавки, студентски стипендии, помощи за инвалиди). Как ще бъде финансиран? Чрез прякото данъчно облагане на доходите и богатството, косвеното данъчно облагане върху потреблението (ДДС), облагане на финансовите транзакции и, най-вече, чрез преразпределение на ресурси, които понастоящем са разпределени за финансиране на държавните пенсии и помощи за безработните, социални осигуровки и други социални грижи, по-малки от размера на основния доход.

В своя блог, Фред Юбльор изразява гледна точка:

Le truc important, c’est que ce revenu est fixé pour toutes et tous sans qu’il n’y ait de contrepartie de travail ; oui, un revenu sans emploi. Cela peut choquer. Mais dans le fond c’est une idée parfaitement défendable. D’une part, on lutte ainsi contre la pauvreté et la précarité, plus besoins d’aides sociales en complément de revenus autres et des dizaines d’aides différentes et complexes à mettre en œuvre. Ce revenu inconditionnel est également un bon point pour l’innovation et la création. (…) On est aussi dans un nouveau paradigme qui peut effrayer les capitalistes acharnés : libérer l’Homme du travail et lui rendre son statut d’homo sapiens prévalant à celui d’homo travaillus qui a tellement cours dans notre société.

Важното нещо е, че тези приходи са фиксирани за всеки, без да има изискване да са работещи; точно така, това е доход, без работа. Това може да изглежда шокиращо, но в основата си е напълно защитима идея. От една страна, се борим срещу бедността и несигурността, вече няма да е необходимо да има социална осигуровка, която да повишава други доходи, както и десетки различни и тромави помощи. Този безусловен доход е също добър за иновациите и творчеството. (…) Също така правим промяна на образеца, която закостенялите капиталисти може да счетат за тревожна: освобождението на работника, връщането обратно на статута му като Homo sapiens вместо този на Homo rabotikus, който властва в нашето общество [Бел. ред.: Homo rabotikus е игра на думи описваща човека, който прекарва най-голямата част от времето си в работа].

Мартуф определя редица аргументи в полза на един основен доход, както е показано тук:

Човешките причини за работа, от freeworldcharter.org чрез active rain и адаптирано от Мартуф на Френски, с посзволение за използване в други статии.
Човешките причини за работа, от freeworldcharter.org чрез active rain и адаптирано от Мартуф на Френски, с посзволение за използване в други статии.

Тази нова представа за света е проучена най-вече в хелветико-немския филм Основен доход: културен тласък, от Енон Шмид и Даниел Хани, двама от осемте швейцарски основателите на инициативата:

“И какво ще правите с основения доход?”

На сайта на BIEN-Suisse, швейцарският клон на глобалната мрежа с призив а за основен доход (англ.), Интернет потребителите бяха запитани следния въпрос:

Voilà, ça y est, vous l'avez. Chaque mois vous recevez 2500 francs sans condition. Dites-nous en quoi votre vie a changé. Dites-nous ce que vous faites de votre temps. A quoi vous consacrez votre vie ?

Та ето на. Получавате 2 500 швейцарски франка всеки месец, без условия. Кажете ни как животът ви ще се промени. Кажете ни как ще прекарвате времето си. На какво ще посветите живота си?

Отговорите са различни. Антоан ще основе ресторант, Гаетан — ферма. Рено ще се посвети на музика:

Mon premier projet serait de finir et de tenter de produire un instrument de musique que je suis en train de créer. Parallèlement à ça je proposerais des cours d'utilisation de mon instrument de musique préféré et peu connu dans la région

Първият ми проект ще бъде да завърша музикален инструмент, който съм в процес на създаване и ще опитам да го пусна в производство. В същото време бих предлагал уроци за това как да се свири на любимия ми музикален инструмент, който не е добре познат в този регион.

Потребителят Херфу70 би приоритизирал семейството си:

Je suis Père de famille (3 enfants – 6-11-14 ans) et suis le seul salairé de la famille. Disposer d'une revenu de base me permettrait de consacrer plus temps à mes enfants. Mon épouse pourrait également avoir une activité autre que celle qu'elle occupe dans le foyer, ce qui lui permettrait de plus s'épanouir.

Баща съм (3 деца – 6, 11 и 14 години) и съм единствения работещ в семейството. Да имам един основен доход би ми позволило да отделя повече време за децата си. Съпругата ми също ще бъде в състояние да направи нещо, извън грижите за нашия дом, което ще й позволи да живее по-пълноценно.

Афиш от инициативата Афиш от инициативата “Основен и безусловен доход”

Във Facebook, привърженици на инициативата за основния доход стартираха конкурс, наречен “звезда за цял живот”. Посетителите на сайта са поканени да се заснемат, сякаш са осъдени на доживотен.

Основен доход ще “направи повече вреда, отколкото полза”
Но не всички са убедени от тази идея. Според Жан-Кристоф Шваб, член на Долната камара на представителите на Швейцария, социалистите не трябва да подкрепят предложението, което той смята, че ще “направи повече вреда, отколкото полза и ще бъде катастрофа за работниците и служителите”. Той даде следното обяснение в блога си:

Les partisans du revenu de base prétendent que ce revenu doit « libérer de l’obligation de gagner sa vie » et entraînerait la disparition des emplois précaires ou mal payés, car, puisque le revenu de base garantit le minimum vital, plus personnes ne voudra de ces emplois. Or, c’est probablement le contraire qui se produirait. Comme ces faibles montants ne suffiront pas à atteindre le premier objectif de l’initiative, à savoir garantir des conditions de vie décentes, leurs bénéficiaires seront obligés de travailler quand même, malgré le revenu de base. La pression d’accepter n’importe quel emploi ne disparaîtra donc pas.

Поддръжниците на основния доход твърдят, че той трябва “да освободи хората от задължението да си изкарват прехраната” и да доведе до изчезването на нестабилна или ниско платена заетост, защото, понеже този основен доход гарантира минималната работна заплата доживот, никой няма да иска тези работни места. Това е повече от вероятно да доведе до обратен ефект. Тъй като ниското ниво на изплащания няма да бъде достатъчно за задоволяване на основната цел на инициативата, а именно да се осигури достоен стандарт на живот, получателите ще бъдат задължени да работят така или иначе, въпреки основния доход. Натиск да се приеме всяка налична работа няма да си отиде.

Той добави:

Enfin, le revenu de base inconditionnel aurait pour grave défaut d’exclure définitivement bon nombre de travailleurs du marché du travail (dont on nierait alors le droit au travail): ceux dont on ne jugerait pas la capacité de gain suffisante (p. ex. en raison d’un handicap, de maladie ou de faibles qualifications) n’auraient qu’à se contenter du revenu de base.

Накрая, най-лошото от всичко е, че безусловен основен доход изключва завинаги голям брой работници от трудовия пазара (като отрича правото им да работят): тези, които се определени, че имат недостатъчен потенциал за печалба (например поради инвалидност, болест или липса на квалификациите) просто ще трябва да се задоволяват с основния доход.

Неговият анализ е спорен, както се вижда от поредицата коментари под постинга. От френска гледна точка, Джеф Рено обясни защо левицата се противопоставя на безусловен основен доход:

La gauche de la fin du 19è et du 20è siècle s’est forgée autour de la valeur travail et la défense des travailleurs. Ce combat se retrouve dans la défense persistante du salariat et de son St. Graal, le CDI, alors même que ce “statut” ne concerne plus qu’une minorité de personnes.

Левицата от края на 19-ти и от 20-ти век беше изфабрикувана на база ценностите на работа и защита на работниците. Тази борба е центрирана около безкрайната защита на работника и на неговия Свети Граал, договори с неограничена продължителност, докато този “статут” се прилага само към малцинство.

Със стартирането на инициативата, Юбльор се надява, че голям обществен дебат ще се развие в Швейцария:

Ce sera au moins la porte ouverte à un grand débat de société et l’occasion de réfléchir à ce que l’on veut et à quelle vie on aspire. Ce système d’allocation universelle (ou autres noms), ça fait un moment que je le suis, je me souviens qu’on en avait parlé dans des cours sur la précarité et le lien social il y a une dizaine d’années à l’université. Le principe est franchement séduisant et mérite qu’on s’y arrête.

Quand on voit le monde que nous donne le système capitaliste et productiviste actuel, on peut bien se prendre à rêver d’autre chose, d’un monde laissant plus de chances à chacune et chacun.

Това поне ще отвори врати за голям обществен дебат и за шанса да се разсъждава върху това, което искаме и към какъв начин на живот се стремим. От известно време следя идеята за универсална система за помощи (наред с други имена). Спомням си, че се говореше за това преди десет години в университет, в лекциите за нестабилност и социални връзки. Идеята е, честно казано, много съблазнителна и заслужава наблюдение отблизо.

Когато погледнете света, създаден от текущия капиталистически продукционен модел, лесно бихте се озовали в ситуация, в която копнеете за нещо друго, за свят, който дава на всеки по-добър шанс.

http://bg.globalvoicesonline.org/2012/05/1696

Видеоинформация за Безусловен Базов Доход

(на английски)

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCF5CA74B0785FF43

 • basic income│1

  by Michael Molli 1,575 views

  basic income lection…

 • Thumbnail 10:36

  3

  basic income│2

  by Michael Molli 275 views

  basic income lection…

 • Thumbnail 11:00

  4

  basic income│3

  by Michael Molli 218 views

  basic income lection…

 • Thumbnail 10:59

  5

  basic income | 4

  by Jeremy Hoke 24 views

 • Thumbnail 11:00

  6

  basic income│5

  by Michael Molli 191 views

  basic income lection…

 • Thumbnail 7:47

  7

  basic income│6 a

  by Michael Molli 81 views

 • Thumbnail 10:59

  8

  basic income│6 b

  by Michael Molli 76 views

 • Thumbnail 10:59

  9

  basic income│6 c

  by Michael Molli 96 views

 • Thumbnail 10:56

  10

  basic income│6 d

  by Michael Molli 72 views

 • Thumbnail 2:39

  11

  basic income│6 e

  by Michael Molli 33 views

 • Thumbnail 4:17

  12

  basic income│6 f

  by Michael Molli 96 views

 • Thumbnail 9:48

  13

  basic income│6 g

  by Michael Molli 58 views

 • Thumbnail 9:53

  14

  The Unconditional Basic Income Economy - part 1 of 2 [FJvid069Len]

  by itekisan 4,347 views

  A model for the financial stability of the state and economy in a social state as it exists today (Germany for instance). And how an Unconditional Basic Income [UBI] could be realized. Also discu…

 • Thumbnail 9:59

  15

  The Unconditional Basic Income Economy - part 2 of 2 [FJvid069Len]

  by itekisan 1,402 views

  Continued from part 1.
  IMPORTANT CORRECTION: at 8:57 I have a big error: the consumption tax on the left side is wrong.…

 • Thumbnail 3:37

  16

  The Unconditional Basic Income

  by Michael Molli 3,139 views

  Our society has evolved in so many aspects, except one: our social system.
  We need to introduce matching solutions to our problems, but what's happening at the moment is a…

 • Thumbnail 5:48

  17

  8 reasons for basic income

  by Michael Molli 2,510 views

  Die Einführung des bGE bringt mehr Vorteile als sich ein Mensch heute vorstellen kann.
  Es würde nicht nur eine Entlastung der unter psychosomatischen Symptome leidenden Bevölkerung…

 • Thumbnail 1:55

  18

  I have been made redundant

  by Michael Molli 1,706 views

  In our society, material has become a higher priority than human beings.
  If that is true, then it's no wonder that people are been seen as "easily replaceable". …

 • Thumbnail 2:32

  19

  Politicians are like prostitutes

  by Michael Molli 410 views

  The Unconditional Basic Income (UBI)
  / Basic Income Grant (BIG…

 • Thumbnail 5:20

  20

  Basic Income: 500 crowned heads in Lörrach

  by RouvenK 1,792 views

  A movie about the crowning-campaign on May 1st in Lörrach concerning the topic "basic income"…

 • Thumbnail 9:57

  21

  Basic Income (part 1)

  by Ion Delsol 2,904 views

  women talking about basic income for all Canadians

 • Thumbnail 9:36

  22

  Basic Income (part 2)

  by Ion Delsol 582 views

  women talking about universal basic income for all men and women

 • Thumbnail 5:11

  23

  Guaranteed Employment & Basic Income

  by carnegiecouncil 1,447 views

  John Maynard Keynes biographer Lord Robert Skidelsky says that governments should guarantee employment and a base income for their citizens; two seemingly radical ideas with long histories. …

 • Thumbnail 5:29

  24

  2011 Basic Income Grant - Equal Money FAQ

  by SignsOfTimesNews 674 views

  Basic Income Grant - Equal Money FAQ
  Initially we will be lobbying for the introduction universally/globally for a basic income grant that will …

 • Thumbnail 5:49

  25

  Video Response to Basic Income Grant Project

  by Adrian Blackburn 405 views

  A video response regarding the Basic Income Grant Project (BIG). Equal Money for All.

 • Thumbnail 9:28

  26

  BIEN 2010 - Plenary Session - Basic Income in Latin America: Perspectives and Challenges - Part 1

  by sinteseeventos 212 views

  13th. Basic Income Earth Network (BIEN) Congress
  Short Plenary Session - Basic Income in Latin America: Perspectives and Challenges - Part 1…

 • Thumbnail 9:31

  27

  BIEN 2010 - Plenary Session - Basic Income in Latin America: Perspectives and Challenges - Part 2

  by sinteseeventos 188 views

  13th. Basic Income Earth Network (BIEN) Congress
  Short Plenary Session - Basic Income in Latin America: Perspectives and Challenges - Part 2…

 • Thumbnail 9:32

  28

  BIEN 2010 - Plenary Session - Basic Income in Latin America: Perspectives and Challenges - Part 3

  by sinteseeventos 69 views

  13th. Basic Income Earth Network (BIEN) Congress
  Short Plenary Session - Basic Income in Latin America: Perspectives and Challenges - Part 3…

 • Thumbnail 5:02

  29

  Karl Widerquist on the APF Question 1

  by BasicIncomeNews 46 views

  Mr. Widerquist, recently you finished a book together with Michael Howard on the Alaska Permanent Fund. Do you think, the scheme of the Alaska Permanent Fund could be suitable for other countries,…

 • Thumbnail 4:56

  30

  Karl Widerquist on Basic Income as human right

  by BasicIncomeNews 112 views

  One of your former presidents, Thomas Jefferson, said: "Information is the currency of Democracy." But what about real money as some adherents of Basic Income demand to archive "Democracy?" W…

 • Thumbnail 3:41

  31

  Karl Widerquist on the APF Question 2

  by BasicIncomeNews 26 views

  Let's return to Alaska. Are there any effects of the Dividend on the kind of Alaska's "Democracy?" And what about inequality in Alaska? Even if the Dividend is not enough for a living, does it influence the…

 • Thumbnail 8:20

  32

  Karl Widerquist on the current crises and Basic Income

  by BasicIncomeNews 61 views

  We are living in a time with huge problems in the financial system. Some countries, as the USA or some of the European Community, are on the brink of default. Could Basic Income help to improve …

 • Thumbnail 10:14

  33

  Karl Widerquist on steps to implement Basic Income

  by BasicIncomeNews 160 views

  Some opponents recommend to throw the idea of Basic Income in the dustbin of history. Is it worth to think further and more concretely about this idea? The most difficult problem seems to get from the s…

 • Thumbnail 6:41

  34

  Karl Widerquist on Basic Income

  by BODinUA 570 views

  Karl Widerquist on Basic Income
  http://www.basicincomestudies.org/

 • Thumbnail 4:03

  35

  About Time - 21 hours

  by theneweconomics 17,696 views

  Moving towards a 21 hour working week could solve many of our most pressing social, economic and environmental problems. Anna Coote, Tim Jackson and Juliet Schor outline nef's vision.

 • Thumbnail 1:01

  36

  An Election Address from Corrupt B'stard

  by fooligan1 621 views

  Hello. My name is Mr Corrupt Self Serving Lying Thieving B'stard, and I am a candidate in the Bristol Mayor Election on 15 November 2012.…

 • Thumbnail 15:20

  37

  TEDxBologna - Bruna Pereira e Marcus Brancaglione - Basic Income in Brasil -

  by TEDxTalks 2,246 views

  Seguici su Google Plus https://plus.google.com/s/tedxbologn…

 • Thumbnail

  38

  [Private Video]
 • Thumbnail 1:27:45

  39

  About time - Examining the case for a shorter working week

  by lsewebsite 3,716 views

  Speaker(s): Professor Juliet Schor, Professor Lord Skidelsky, Professor Tim Jackson
  Chair: Anna Coote…

 • Thumbnail 15:08

  40

  unconditional basic income, German, english subtitles,Interview with Götz Werner

  by dietermaas 1,507 views

 • Thumbnail 33:05

  41

  Prof Lord Robert Skidelsky - How Much is Enough? The Economics of the Good Life

  by uniwarwick 3,023 views

  Prof Lord Robert Skidelsky's lecture, entitled 'How Much is Enough? The Economics of the Good Life', contributed to the growing debate on the value of wealth prompted by the economic downturn. Lord S…

 • Thumbnail 11:27

  42

  europe@debate Belfast 7 June 2012

  by FutureLabEurope 278 views

  Report of the europe@debate "Justice through unconditional basic income" organised by the Koerber Foundation as part of the FutureLab Europe programme, in partnership with Europe&Me. The debate…

 • Thumbnail 4:35

  43

  Senator Hugh Segal - Guaranteed Annual Income, Part 1

  by ChumirEthics 432 views

  Senator Hugh Segal speaks at "Guaranteed Annual Income? Ethical leadership on ending poverty," hosted by the Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership on March 29, 2010.

 • Thumbnail 1:13

  44

  Senator Hugh Segal - Guaranteed Annual Income, Part 2

  by ChumirEthics 117 views

  Senator Hugh Segal speaks at "Guaranteed Annual Income? Ethical leadership on ending poverty," hosted by the Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership on March 29, 2010.

 • Thumbnail 2:12

  45

  Senator Hugh Segal - Guaranteed Annual Income, Part 3

  by ChumirEthics 71 views

  Senator Hugh Segal speaks at "Guaranteed Annual Income? Ethical leadership on ending poverty," hosted by the Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership on March 29, 2010.

 • Thumbnail 2:08

  46

  Senator Hugh Segal - Guaranteed Annual Income, Part 4

  by ChumirEthics 68 views

  Senator Hugh Segal speaks at "Guaranteed Annual Income? Ethical leadership on ending poverty," hosted by the Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership on March 29, 2010.

 • Thumbnail 0:53

  47

  Senator Hugh Segal - Guaranteed Annual Income, Part 5

  by ChumirEthics 64 views

  Senator Hugh Segal speaks at "Guaranteed Annual Income? Ethical leadership on ending poverty," hosted by the Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership on March 29, 2010.

 • Thumbnail 1:18

  48

  Senator Hugh Segal - Guaranteed Annual Income, Part 6

  by ChumirEthics 59 views

  Senator Hugh Segal speaks at "Guaranteed Annual Income? Ethical leadership on ending poverty," hosted by the Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership on March 29, 2010.

 • Thumbnail 1:26

  49

  Senator Hugh Segal - Guaranteed Annual Income, Part 7

  by ChumirEthics 65 views

  Senator Hugh Segal speaks at "Guaranteed Annual Income? Ethical leadership on ending poverty," hosted by the Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership on March 29, 2010.

 • Thumbnail 1:22

  50

  Senator Hugh Segal - Guaranteed Annual Income, Part 8

  by ChumirEthics 66 views

  Senator Hugh Segal speaks at "Guaranteed Annual Income? Ethical leadership on ending poverty," hosted by the Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership on March 29, 2010.

 • Thumbnail 2:29

  51

  Dr. Lynn McIntyre on food insecurity and guaranteed annual income, Part 1

  by ChumirEthics 182 views

  Dr. Lynn McIntyre speaks at "Guaranteed Annual Income? Ethical leadership on ending poverty," hosted by the Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership on March 29, 2010.

 • Thumbnail 1:40

  52

  Dr. Lynn McIntyre on food insecurity and guaranteed annual income, Part 2

  by ChumirEthics 81 views

  Dr. Lynn McIntyre speaks at "Guaranteed Annual Income? Ethical leadership on ending poverty," hosted by the Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership on March 29, 2010.

 • Thumbnail 30:33

  53

  Economics of Prout: Economic Democracy in Practice

  by Paul Narada Alister 2,607 views

  Economics of Prout covers the basic economic principles of Prout, which offeres a viable alternative to the materialistic, anti human philosophies of Capitalism and Communism.

 • Thumbnail 0:50

  54

  Martin Luther King Jr. Where do we go from here

  by Livable4All 7,308 views

  Dr. Martin Luther King Jr. Where do we go from here: Chaos or Community 1967 advocating an end to poverty and guaranteed annual income, now called guaranteed livable income, basic income, citizen'…

 • Thumbnail 1:50

  55

  Anonymous: A message to the powerful - Operation basic income guarantee - Bundestagswahl 2013

  by bgenymous 5,680 views

  http://tinyurl.com/2waljpd

 • Thumbnail 2:14

  56

  The Cook Plan

  by WillowTreeWorld 2,319 views

  Richard C. Cook proposes "A Bailout for the People: Dividend Economics and the Basic Income Guarantee." Cook is a former analyst for the U.S. federal government. His book on monetary reform "…

 • Thumbnail 6:19

  57

  CRAPITALISM (iatrogenic vs. livable economics)

  by Livable4All 1,408 views

  http://www.livableincome.org/acrapitalism.htm (full article) A crapitalist critique neither demonizes people for their consumption habits nor demonizes people for having jobs in harmful industries; for un…

 • Thumbnail 1:31:18

  58

  Basic Income and its Implementation in Brazil Eduardo Suplicy and Bruno Galvao BIEN2012 Part16

  by videoattac 321 views

  Basic Income in Brazil. Presentation and discussion at 14th BIEN Congress in Munich Germany in September 2012. Workshop12 with Eduardo Suplicy (Senator,Honorary Co-President of BIEN-Sao P…

 • Thumbnail 1:15:14

  59

  Basic Income in USA Canada Europe BIEN Grundeinkommen Congress2012 in Munich Part10

  by videoattac 271 views

  Incremental Steps to Basic Income in USA,Canada,Europe. With Almaz Zelleke, BIEN New York, James Mulvale, BIEN Executive Committee Canada and Wouter van Ginneken, Divonne-les-Bains, …

 • Thumbnail 1:31:06

  60

  Basic Income BIEN2012 Congress From Cash Transfer to Basic Income Video8

  by videoattac 166 views

  Pathways to a Basic Income Earth Network. BIEN2012 Congress in Munich,Germany.Sept14th,2012.Plenum-meeting in English with Bruna Augusta Perreira,Luis Henr…

 • Thumbnail 1:24:33

  61

  Basic Income in India Presentation on BIEN Congress 2012 in Munich Germany

  by videoattac 362 views

  Renana Jabhvala,Guy Standing,Shikha Joshi in München on BIEN Worldcongress Pathways to a Basic Income.Cash Transfer. Earth Network BIEN.Video Friedel Hans.

 • Thumbnail 59:21

  62

  Grundeinkommen Weltkongress BIEN 2012 in München Eröffnung Plenum Teil4

  by videoattac 509 views

  Eröffnung des 14. BIEN Kongresses in München. Wege zum Grundeinkommen. Mit Reimund Acker,Ingrid van Niekerk,Karl Widerquist,Guy Standing,Monika Modrow-Lange,Sabine Schiedermair,…

 • Thumbnail 2:01

  63

  Robert Theobald - The Guaranteed Income (1960s)

  by Livable4All 393 views

  Robert Theobald describing 3 benefits of a guaranteed annual income: ability to break out of the consumption race; set free enormous energy and imagination to solve problems; major decentralizi…

 • Thumbnail 2:11

  64

  Livable Income (Basic Income) Historic Proponents (QV)

  by Livable4All 226 views

  Quick Version of Historic Proponents of Livable Income, Basic Income; aka guaranteed annual income, citizen's basic income, citizen's dividend. Notes: http://www.twitlonger.com/show/g3qcf8 Questions …

 • Thumbnail 0:57

  65

  Bstard Campaign Update July 27th 2012 - 20mph?

  by fooligan1 85 views

  Hello. My name is Mr Corrupt Self Serving Lying Thieving B'stard, and I am a candidate in the Bristol Mayor Election on 15 November 2012.…

 • Thumbnail 0:50

  66

  Martin Luther King Jr. Where do we go from here

  by Livable4All 7,308 views

  Dr. Martin Luther King Jr. Where do we go from here: Chaos or Community 1967 advocating an end to poverty and guaranteed annual income, now called guaranteed livable income, basic income, citizen'…

 • Thumbnail 5:49

  67

  Basic Income Grant: Occupy Wall Street's Solution - Equal Money System

  by MarlenLife 702 views

  Occupy Wall Street and the BIG Answer http://www.youtube.com/watch?v=arjQLCkrMc…

 • Thumbnail 11:51

  68

  Andrea Fumagalli, BIEN Workshop 49 Precariousness and Basic Income

  by Nyc Labretš 74 views

  The Precarity-Trap and Basic Income:
  The Labour Market in Cognitive Bio-capitalism…

 • Thumbnail 1:50

  69

  Anonymous: A message to the powerful - Operation basic income guarantee - Bundestagswahl 2013

  by bgenymous 5,680 views

  http://tinyurl.com/2waljpd

 • Thumbnail 9:50

  70

  III. International Week for a Basic Income, Cologne

  by felixccaa 396 views

  Help us caption and translate this video on Amara.org: http://www.amara.org/en/v/B7r6/…

 • Thumbnail 4:42

  71

  QUATINGA VELHO MUSIC - BASIC INCOME PROJECT - if i could build my whole world around you

  by ReCivitas 133 views

  BASIC INCOME PROJECT AT QUATINGA VELHO.
  THANKS A LOT FORR ALL PERSON THAT WE'VE MEET IN ALL THESE YEARS!…

 • Thumbnail 6:19

  72

  The Basic Income Earth Network (Effective: April 2010)

  by BasicIncomeNews 383 views

  The video gives an overview about the Basic Income Earth Network and the discussion on the topic around the world. Meanwhile there is an online application, where you can explore interactively, wher…

 • Thumbnail 5:48

  73

  Basic Income & Desteni proposal for Universal Equality

  by Bella Bargilly 1,085 views

  Basic Income and the Desteni proposal for Universal Equality…

 • Thumbnail 10:15

  74

  Universal Basic Income -- a liberal concept (prof. Jože Mencinger) (ENG)

  by BKTVkanal 223 views

 • Thumbnail 37:06

  75

  Why the precariat requires a basic income (Prof. Guy Standing) (ENG)

  by BKTVkanal 1,411 views

 • Thumbnail 33:54

  76

  UBI - Beautifully, disarmingly simple idea (Prof. Philippe van Parijs) (ENG)

  by BKTVkanal 861 views

 • Thumbnail 4:15

  77

  Recivitas, a basic income experiment project in Brazil

  by RevenudeBaseFR 176 views

  Interview with Bruna Augusto & Marcus Vinicius Brancaglione from Recivitas, an experimental project of basic income in Brazil.…

 • Thumbnail

  78

  [Private Video]
 • Thumbnail 21:51

  79

  How the Fight Against Austerity Will Affect the Future

  by Kris Notaro 130 views

  James Hughes - Politics and economics have yet to face the fact that an increasingly automated economy will mean the decline of human employment, and the establishment of a basic income gu…

 • Thumbnail 8:10

  80

  Guy Standing: "colpire i grandi capitali per salvare i precari"

  by napolicittasociale 180 views

  Il professore di Economia di Bath attacca Monti e i governi dell'austerity…

 • Thumbnail 28:00

  81

  Speech BIEN Munich 2012 - Bruna Pereira - english subtitle & portugues

  by ReCivitas 528 views

  Bruna Pereira made a Libertarian speech at the Basic Income Earth Network Congress, Munich 2012. Libertarian letter!…

 • Thumbnail 18:03

  82

  TEDxBerlin 11/21/11 - Johnny West "Give It Back! Oil and the Smart Citizen Dividend"

  by TEDxBerlin 332 views

  Johnny West's talk at TEDxBerlin2011, November 21s…

 • Thumbnail 0:48

  83

  Alaska Permanent Fund Dividend

  by Stephanie Woodard 45 views

  PFD

 • Thumbnail 1:24:41

  84

  Pilot Schemes - the Best Way to Implement a Basic Income? (BIEN2012)

  by Netzwerk Grundeinkommen 65 views

  WS 02: Friday, 14 September, 14:00 to 15:30, Festsaal…

 • Thumbnail 1:34:24

  85

  From Conditional Cash Transfers to an Unconditional Basic Income (BIEN2012)

  by Netzwerk Grundeinkommen 98 views

  PL 18: Friday, 14 September, 18:00 to 19:30, Festsaal…

 • Thumbnail 26:46

  86

  closing philippe

  by Netzwerk Grundeinkommen 173 views

  with some translations in english…

 • Thumbnail 37:26

  87

  Götz Werner: The Idea of Unconditional Basic Income: a Copernican Turn (BIEN2012)

  by Netzwerk Grundeinkommen 331 views

  The Idea of Unconditional Basic Income: a Copernican Tur…

 • Thumbnail 1:24:56

  88

  Introducing a Basic Income in India - Context and Necessary Steps (BIEN2012)

  by Netzwerk Grundeinkommen 103 views

  PL 28: Saturday, 15 September, 12:00 to 13:30, Festsaa…

 • Thumbnail 9:02

  89

  Karl Bär: Opening of 14th Congress of the Basic Income Earth Network (BIEN2012)

  by Netzwerk Grundeinkommen 15 views

  Karl Bär, federal chair of Grüne Jugend (youth organisation of Green Party), Berlin, Germany…

 • Thumbnail 1:25:56

  90

  Basic Income and Democracy - the European Citizens' Initiative (BIEN2012)

  by Netzwerk Grundeinkommen 50 views

  WS 19: Saturday, 15 September, 10:00 to 11:30, Festsaal (english after the first 25 minutes)…

 • Thumbnail 1:41:19

  91

  Eco-bonus / Ecological Basic Income (BIEN2012)

  by Netzwerk Grundeinkommen 38 views

  WS 55: Sunday, 16 September, 10:00 to 11:30, Festsaal (english after 7 minutes)…

 • Thumbnail 4:25

  92

  Basic Income - Summary

  by exposedlie 3,299 views

  Basic Income - Summary

 • Thumbnail 46:37

  93

  Social Credit, Unemployment and Leisure--an address

  by Robert Klinck 386 views

  An authoritative talk on Social Credit by Wallace Klinck, delivered in Edmonton, Alberta, Canada on March 8, 1971

 • Word of the Day

  Article of the Day

  This Day in History

  Today's Birthday

  In the News

  Quote of the Day

  Spelling Bee
  difficulty level:
  score: -
  please wait...
   
  spell the word:

  Match Up
  Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

   

  Hangman