Десетте закона на живота според Филип Макгро:

image_374529.gif

Житейски закон 1: Или схващаш, или не
Стратегия: Бъди от тези, които схващат.

Житейски закон 2: Сам си правиш живота
Стратегия: Осъзнай и поеми отговорността за своя живот.

Житейски закон 3: Хората вършат онова, което има ефект
Стратегия: Открий стимулите, които насочват твоето поведение и поведението на другите.

Житейски закон 4: Не можеш да промениш нещо, което не си признаваш
Стратегия: Погледни реално на себе си, на живота си и на всички, които имат връзка с него.

Житейски закон 5: Животът награждава действието
Стратегия: Вземай добре обмислени решения и действай незабавно.

Житейски закон 6: Няма действителност, само възприятия
Стратегия: Открий филтрите, през които гледаш света.

Житейски закон 7: Животът се управлява, не се лекува
Стратегия: Научи се да направляваш живота си.

Житейски закон 8: Ние сами учим хората как да се отнасят към нас
Стратегия: Осъзнай, че всичко зависи от теб, вместо да се оплакваш от другите.

Житейски закон 9: Да прощаваш е проява на сила
Стратегия: Почерпи сила от онези, които са те наранили.

Житейски закон 10: Преди да поискаш нещо трябва да го назовеш
Стратегия: Бъди наясно какво искаш и действай.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman