България напредва бавно по човешко развитие

Румъния ни изпревари по БВП на глава от населението в глобалната класация на ООН

България продължава да отбелязва стабилно-скромен напредък в глобалната класация за индекса на човешкото развитие на Програмата на ООН за развитие. Ежегодният доклад на ПРООН бе обявен вчера в Кейптаун, ЮАР.
Спрямо класацията от 2005 г. страната ни се е изкачила с 1 позиция, задминавайки Тонга, и вече е 54-а от общо 177 държави. С 1 позиция напред се придвижихме и през 2005 спрямо 2004 г. Тогава обаче България прескочи важен праг, попадайки от групата на средно развитите страни в тази на високо развитите. Индексът на човешкото развитие (ИЧР) се изчислява с 2 години закъснение и стъпва на показатели от 2004 г.
От четирите индикатора, които се отчитат при него, страната ни се представя най-добре по грамотност на населението над 15 години. С 98.2% грамотно възрастно население заемаме 20-а позиция в света. 52-ри сме по дял на записаните в основни, средни и висши училища, 66-и - по БВП на глава от населението. Най-лошо се представяме при индикатора очаквана продължителност на живота. Със 72.4 години дълъг живот се нареждаме на 67-о място в света.
И тази година България отчита много ниско ниво на неравнопоставеност между половете. Страната ни заема 9-о място в глобалната класация по индекс на развитието на двата пола. Той се изчислява на същия принцип, както ИЧР, но с отчитане на различията между мъже и жени. По-сериозна разлика отново има по линия на очаквана продължителност на живота - 75.8 години за жените срещу 69.1 за мъжете.
Българската жена не е силно неравнопоставена и на ниво ръководни длъжности и участие във властта. Тук България е на 37-о място, като доходите на жените са 65% от тези на мъжете. За сравнение в САЩ жената изкарва 62% от дохода на мъжа.
За пръв път през последните няколко години обаче Румъния ни задминава по показател БВП на глава от населението. За 2004 г. северната ни съседка отчита 8480 долара БВП на глава от населението срещу 8078 в България. За сравнение през 2003 г. показателят за Румъния е бил 7277 срещу 7731 у нас, през 2002 - 6560 в Румъния срещу 7130 - у нас. Благодарение на по-висок БВП Румъния прескача за 1 година цели три позиции и вече е на 60-о място в класацията срещу 64-о м.г. Така и северната ни съседка вече е част от групата на страните с високи нива на човешко развитие.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman