Плакат на ДПС в учебник по история

Проф. Андрей Пантев, научен консултант на учебника по „История и цивилизация" за 6. клас, заявява: "Първият показател за стойностите на историческата информация е дали е вярна или не. После следват интерпретациите. Този илюстративен образ може и да не е най-показателният като селекция, но той не е преднамерено внушение на съответния урок. Още повече, че отразява несъмнено един реален исторически факт. Неговата употреба като политическо внушение е толкова възможна колкото и всякаква друга фактография или илюстрация. Не намирам, че може да има законодатели, морализатори или монополисти на нашето минало, още повече когато става дума за близки събития, в които са участвали и самите те."

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman