Прокуратурата предприема действия за отмяна на решението на ВАС за Природен парк "Странджа"

Аферата Странджа - развитие
04 юли 2007 | 17:01 | Агенция "Фокус"
София. Върховната административна прокуратура предприема действия за отмяна на решението на Върховния административен съд за Природен парк "Странджа". "Върховната административна прокуратура в изпълнение на задължението си по чл.127, т. 3 от Конституцията на Република България предприе действия за отмяна решението на Върховния административен съд от 29 юни 2007 г., с което Заповедта на Министъра на околната среда от 1995 г. за обявяване Природен парк “Странджа”, е прогласена за нищожна", съобщиха от Прокуратурата. По-нататък в текста се заявява: След внимателна преценка на всички материали съдържащи се в административното дело, Върховна административна прокуратура стигна до извода, че въпросното решение е неправилно, поради допуснати при постановяването му съществени нарушения на закона. С касационен протест, отправен до 5 чл. състав на Върховния административен съд, бе поискана отмяната му.
По повод публикация във в. “Труд” от 4 юли 2007 г. – “Борисов: Искам проверка в Царево” – Столичният кмет Бойко Борисов призова вчера прокуратурата да се самосезира за действията на кмета на Царево и тамошния общински съвет заради Природен парк Странджа”, както и по повод публикации със сходно съдържание в други вестници и електронни медии, се налага следното уточнение:
След постъпили сигнали за незаконно застрояване в Природен парк “Странджа” - /Ваканционно селище “Златна перла”/, на 14 юни 2006 г. Върховна административна прокуратура образува проверка за законност и възложи на Дирекцията за национален строителен контрол изясняване достоверността на тези сигнали. На основа констатациите на органите за строителен контрол, Върховна административна прокуратура разпореди и Окръжна прокуратура Бургас атакува с протести издадените от главния архитект на община Царево 10 разрешения за строеж на вилни сгради, панорамен бар и хотел, включени във Ваканционното селище “Златна перла”. РДНСК Бургас уважи протестите и отмени издадените незаконосъобразни разрешения за строеж. В момента се изчаква решението на Окръжния съд Бургас по жалбите на фирмата собственик на Ваканционното селище – “Краш-2000” срещу заповедите на РДНСК – Бургас.
Наред с това бе разпоредена и наказателна проверка, която се извърши от Окръжна прокуратура Бургас и послужи като основание за образуване на досъдебно производство, с оглед наличните данни за извършени престъпления по служба и документни престъпления. Разследването не е приключило, но е готова графологичната експертиза, която установява, че подписът в писмо изх. № НС-ЗП-5347/17.10.2005 г., издадено от името на зам. - министъра на МОСВ г-н Йордан Дардов, с което по същество се разрешава строителството на Ваканционно селище “Златна перла” е фалшифициран.
Върховната административна прокуратура предприе действия и във връзка с установяване законосъобразността на Заповед № РД-12/16. 02. 2006 г. на директора на Регионалната инспекция по околна среда и води /РИОСВ/ Бургас, с която бе разпоредено спиране на строителството на посоченото Ваканционно селище. Както е известно с решение от 26.06.2006 г. 3-членен състав на ВАС прогласи тази заповед за нищожна. По касационен протест на Върховна административна прокуратура, 5 членен състав на ВАС отмени цитираното съдебно решение на същия съд и остави в сила заповедта на директора на РИОСВ – Бургас. Това последно решение на 5 чл. състав на ВАС направи възможно реалното спиране на строителството във Ваканционното селище “Златна перла” край с. Варвара, община Царево. С констативен протокол от 17.11.2006 г. специалисти от РДНСК – Бургас са установили, че строителни и монтажни работи не се извършват и обектите не се захранват с ток и вода.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman