500 лв./месец стигали на българина за приемлив живот

Средният доход, който българите смятат за приемлив е 597 лв., или 305 евро месечно. Това показва изследване на НЦИОМ за представите на хората за доходите, проведено през юни в цялата страна.
Две трети от интервюираните смятат, че доход от 500 лв. месечно би им позволил да живеят добре, цитира изследването "Стандарт". Сред тях преобладават хора със средно образование, жители на областни градове, заети на изпълнителски нива в частния сектор и пенсионери. Други 15% от респондентите посочват дори 300 лв. месечно като достатъчна сума. Това са предимно жени, възрастни хора над 60 г., със средно и основно образование, жители на селата и малките градове. Заетите в частния сектор имат по-високи изисквания от служителите в държавния сектор - за 680 лв. месечно. Мениджърите искали средна заплата от 1140 лв., като най-често посочваната стойност е 1000 лв. - за живеещите в София желаното заплащане е 1620 лв., а в областните градове - 1300 лв. При шефските длъжности в частния сектор е най-голяма разликата между желаните доходи на двата пола, като при мъжете удовлетворителната заплата е почти два пъти по-голяма, отколкото при жените - 1470 лв. срещу 778 лв. Доход от 1000 лв. като достатъчен посочват 13% от респондентите, това са хора между 30 и 49 г., високообразовани, жители на столицата и големите градове, заети на ръководни позиции в частния или държавния сектор. Усреднената сума, която жителите на София посочват като достатъчна е 820 лв. месечно на човек. За живеещите в областните градове сумата е 683 лв., а в малките градове - 553 лв. Хората в селата са доволни и от 447 лв. Минималният размер на желан доход от пенсионерите е 200 лв. - три пъти по-висок от минималната пенсия, и равен на сегашната минимална работна заплата. Сред работещите и сред безработните желаният доход, който ще им позволи да живеят добре, започва от 350 лв.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman