Ще платите глоба дори и ако не смените мобилния си оператор

На 1 януари 2007 г. в България трябваше да е стартирала услугата “преносимост на мобилните номера“, което е едно от задълженията за страната ни в изпълнение на Директива на ЕС и договора ни за членство. При неизпълнение държавата може да отнесе сериозна санкция от Брюксел, заради неспазване на договора за членство.
На 3 януари трябваше да е възможно всеки притежател на мобилен телефон да сменя мобилния си оператор запазвайки досегашния си номер. Тази услуга трябва да облагодетелства потребителите и да премахне една от досегашните пречки пред свободната конкуренция на този пазар, но все още не се случва. В момента няма нито нормативна, нито техническа възможност това, да се случи дори с минимално закъснение. Според изявления на Николай Кичев, представител на “М-тел”, услугата може реално да стартира към края на 2007 година, след като компанията отказа да подпише споразумение с Глобул и Вивател, които сториха това в началото на януари. Компанията смята, че причината за това е празнота в законодателството, но очевидно е, че това са оправдания, а истинската причина е в липсата на воля за това у най-големия ни мобилен оператор.
По всичко изглежда, че държавата ни ще бъде санкционирана от Европейския съюз, заради неизпълнение на членско задължение. Европейската комисията вече е изразила в писмо притеснение от факта, че се бави предоставянето на потребителите на мобилни услуги възможността да преминават към друг оператор без да сменят номера си. Твърде вероятно е България да бъде подведена под съдебна отговорност пред Съда на европейските общности и да бъде наложена солена глоба.
Кой ще плати глобата - М-тел, Глобул или Вивател? Не, българският данъкоплатец чрез бюджета на държавата. Спонтанно възниква въпросът - чия е вината за тази ситуация? На М-тел ли, който не се съгласи да подпише споразумение преди да бъдат приети съответните промени в закона за далекосъобщенията, регламентиращи реда и условията за преносимостта на номерата. От морална гледна точка – да, но не и от правна. Цялата правна и политическа отговорност естествено е у държавните институции в лицето на Парламента и Комисията за регулиране на съобщенията, които протакат законодателното регулиране и се опитват да постигнат консенсус между трите мобилни оператора, какъвто няма до момента. Няма и да има, защото интересите на трите оператора в тази ситуация са твърде несъвместими.
Държавата трябва да наложи решение и то бързо и решително.
Защото парите, с които ще се заплати глобата не принадлежат на хората, които представляват институциите, а на всички български граждани!
Въвеждането на преносимост на номера означава, че ако един абонат иска да смени мобилния си оператор, той ще може да го направи, като запази досегашния си номер, заедно с префикса към него. Тоест, ако сте клиент например на “Глобул”, а искате да станете абонат на “Мобилтел”, то “Глобул” и “М-тел” са задължени преместването да стане безболезнено. Тоест да станете клиент на “М-тел” и да запазите същия номер.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman