Роднините на осъдените българи в Либия са поискали компенсации

По един милион евро за всяка излежана година на човек са поискали роднините на осъдените в Либия българи. Исканията са били отправени към българското правителство. Това стана ясно днес. По информация от вчера на тук такива конкретни суми не са били поставяни.
Това е първото документирано противоречие засега. Роднините са уплашени, защото пак по тяхна информация, медицинските сестри са подписали вчера декларация с която се отказват от искане на компенсацци от страна на България.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman