Светът върви към катастрофаАмериканският изследовател Лестър Браун предупреждава, че прилагаме самоубийствен икономически модел

Основателят и президент на Института по политиката за Земята във Вашингтон Лестър Браун се смята за един от най-влиятелните мислители на съвремието и гуру на екологичното движение. Неговите разсъждения за бъдещето разтърсват с простотата на застрашителните факти, които държавите сляпо пренебрегват. Издал е над 50 книги, които се продават в огромни тиражи. Тази седмица той бе за първи път в България, за да представи лично най-новата си книга "План Б 2.0: Да спасим планетата от стрес и цивилизацията в беда". През последните години Браун е фокусирал вниманието си върху фантастичния икономически растеж на Китай, който скоро може да смаже под тежестта си екологичното равновесие на планетата.

"Китай вече консумира повече основни суровини от САЩ", каза той в интервю за в. "Сега". Така например от петте базови суровини - зърно, месо, петрол, въглища, стомана - Китай консумира по-малко от САЩ само петрол. Но китайското потребление на месо вече е двойно по-голямо, а на стомана - тройно. Възниква въпросът:

Какво ще се случи, ако Китай настигне САЩ

по консумация на глава от населението? Той има 8% годишен икономически растеж. През 2031 г. доходът на глава от населението в Китай ще бъде същият като в САЩ днес. Ако на всеки четирима китайци се паднат по три автомобила като в САЩ, през 2031 г. 1,5 млрд. китайци ще имат 1,1 млрд. леки коли. Днес в света има 800 млн. автомобила. Консумацията на петрол в Китай ще бъде 99 млн. барела дневно. Светът произвежда днес 84 млн. барела. Това показва, че западният икономически модел, основаващ се на петрол, автомобили и изхвърляне на отпадъци , няма да работи в Китай."
Според Браун западният модел не работи не само в Китай, но и в другите развиващи се страни, където още 3 млрд. души лелеят американската мечта. "Ако искаме да поддържаме икономически напредък, трябва да преструктурираме глобалната икономика, като преминем от петрол към възобновяеми енергийни източници - слънчева светлина, геотермална енергия, вятър, биомаса и пр. Трябва да заложим на рециклираща икономика, а не да продължаваме да изхвърляме боклуци. И главният въпрос е как да преструктурираме икономиката на България, Китай, Америка, на света, за да продължим икономическия напредък? Иначе ще разрушим системата, върху която стъпва икономиката", казва американският изследовател. Според него дори малка страна като България може да въздейства върху такива глобални процеси.
"Понякога е по-лесно за

малките страни да променят поведението си

за разлика от големите," уверява той. "Да погледнем Европа, например страните, които се променят най-бързо, не са Германия, Франция и Италия, а малките - като Дания и Швеция. Дания е световен лидер в производството на ток от вятър и получава 20% от електричеството си чрез вятърни турбини. Тя започна да инвестира в тази сфера преди 20 години и вече половината от вятърните генератори в света са по неин лиценз. Дания е чудесен пример за малка страна, която печели от преструктуриране на икономиката си."
Погледнато от нашата камбанария обаче, България трябва да излезе от кризата, а не да прави скъпо преструктуриране на икономиката. Ако големите държави нямат пари за природосъобразно развитие, откъде ще ги вземе България?
Лестър Браун признава: "В САЩ президентът Буш каза: "Не можем да си позволим такива промени, защото са много скъпи и ще загубим работни места". Но да погледнем енергийния сектор. Цената на петрола е около 60 долара за барел. Ако инвестираме в енергийна ефективност, ще спечелим. Добрата околна среда вече става синоним на икономия."
Той сравнява по-рационалния подход на европейската икономика с американската и стига до следния извод: "Ние в САЩ сме много по-зависими от природните суровини и от колебанията на техните цени. Енергийно европейската икономика е по-ефикасна от американската и затова по-лесно се справя с цени от 60-70 долара за барел. Колите в САЩ са изключително неикономични. Някой ден ще се стигне до връх в петролното производство, който ще е пределен. Европа е по-добре подготвена за този ден от САЩ, когато няма да може да разчита на допълнителни количества петрол."
Надеждите на света да замести петрола с ядрена енергия предизвикват скептично поклащане на глава: "Според мен това е много скъпо производство на електричество. Нашият опит в САЩ показва, че колкото и да е скъпо строителството на АЕЦ, още по-скъпо е демонтирането й. За разлика от други съоръжения не можете да рециклирате стоманата на реакторите, защото е радиоактивна."
Щом

екологичната икономика може да бъде икономична,

защо САЩ са против протокола от Киото за борба с вредните изменения на климата? Отговорът е смайващо откровен: "Защото политиката в областта на енергетиката и климата в САЩ се диктува от петролната индустрия. Тя си купува американското правителство. Сега наблюдаваме революция на низово равнище. Кметовете на 224 американски града сами се задължиха да постигнат целите на протокола от Киото и сред тях са най-големите градове в САЩ като Лос Анджелис, Чикаго, Ню Йорк. Засилва се натискът отдолу и Белият дом започва прибягва към "зелена" реторика. Народът се събужда. Това е революция."

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman