Поппишете петицията до европейската комисия. Unconditional Basic Income (UBI) - Exploring a pathway towards emancipatory welfare conditions in the EU

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?lang=bg

Безусловен Базов Доход (ББД) – Изследване на възможността за еманципирани социални условия на живот в ЕС

Unconditional Basic Income (UBI) - Exploring a pathway towards emancipatory welfare conditions in the EU

 

Петиция на ЕГИ

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?lang=bg

На тази страница ще подпишете официалната ЕГИ чрез Системата на Европейската комисия за събиране на изявления онлайн, защитено пространство, където данните ви се обработват изключително от Европейската комисия.

Следвайте внимателно инструкциите и не забравяйте: може да се подпишете само един път.

=====

Предмет:
Запитване към Комисията с цел насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки (според чл. 156 от ДФЕС) за проучване на Безусловния Базов Доход (ББД) като инструмент за подобряване на съответните им системи за социална политика.

Основни цели:
В дългосрочен план, целта е да се предостави на всеки човек в ЕС безусловното право като индивид, да може да посрещне своите материални потребности, да се осигури достоен живот, както е посочено от договорите на ЕС и да се даде възможност на участието му в обществото чрез въвеждането на ББД. В краткосрочен план, от ЕС следва да се насърчават инициативи като "пилотни изследвания" , (чл. 156 от ДФЕС) и разглеждането на различни модели на ББД (резолюция на ЕП 2010/2039 (INI) § 44).

========

Имена на организаторите:
Jourdan Stanislas, Sambor Klaus, Kusstatscher Sepp, Raptis Olympios, Gerlic Branko, Miller Anne, Blaschke Ronald

Имена на лицата за контакт:
Sambor Klaus, Blaschke Ronald

Електронни адреси на лицата за контакт:
aon.914008712@aon.at, blaschke@grundeinkommen.de

Уебсайт на предложената гражданска инициатива (ако има такъв):
http://www.basicincomeinitiative.eu/

За да можете да подкрепите европейска гражданска инициатива, трябва да сте гражданин на ЕС (гражданин на държава от ЕС) и да сте на възраст, позволяваща ви да гласувате на избори за Европейски парламент (18 години с изключение на Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години).
За повече информация относно правилата и процедурите за европейската гражданска инициатива:http://ec.europa.eu/citizens-initiative

 

Подпишете тук:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?lang=bg

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman