Българското участие в Европейската гражданска инициатива за безусловен базов доход

Разговор с Прем Саджийв и Цветелина Каляшева от фондацията „Синя птица“

Навлязохме в двадесетата годишнина от сключването на Маастрихтския договор, в Годината на европейските граждани. И именно чак сега, може би със закъснение, Европа се сети, че има възможност чрез волята на своите граждани да влияе върху обществените процеси. Ще дадем и конкретен пример с наши, с български участници за това, колко полезна може да бъде Европейската гражданска инициатива. В студиото са Прем Саджийв и Цветелина Каляшева от фондацията „Синя птица“, които организират Инициативата за безусловен базов доход в България.
Чуйте в разговора с тях как са решили да използват непопулярния все още в България инструмент - Европейската гражданска инициатива, как всъщност се използва той, колко подписи от колко страни трябва да бъдат събрани най-малко, какво представлява Европейската гражданска инициатива за безусловен базов доход, възможен ли е гарантиран месечен доход от 2000 евро за всеки българин?
Прочетете още за инициативата и възможностите да се включите в нея.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman