Обръщение специално към българите

 

Здравейте приятели,<br /><br />Започваме седмицата с 1 207 подписа по пътя към 24 000-те подписа, от  които най-малко се нуждае тази европейска гражданска инициатива за нов начин на живот!<br /> <br />В подкрепа на Европейската гражданска инициатива за Безусловен базов доход нашият приятел от Швейцария Ено Шмидт, един от инициаторите на швейцарското движение за национална петиция за Безусловен базов доход,  подготви обръщение специално към нас, българите. Щото все ни казват не давайте Швейцария за пример, там е друго. Ами, друго е, но само защото ние самите не вярваме, че можем да живеем другояче – по нов начин! Ето, какво ни казва Ено...<br /><br /><br />„Безусловният базов доход е тема, разпространена из целия свят. Защото тя означава, човекът да бъде взет насериозно. Човекът да бъде признат. Това би трябвало да се подразбира, но в действителност не е така. Ако не работим в тази насока, от само себе си и съвсем автоматично се случва, че все повече вещи, функции, сметки се възприемат от хората за истински и действителни, и не ни остава сила да окажем признание на самия човек. А, какво е това човекът? Това е този или тази, които седят насреща ми. Няма идея по-голяма от човека. И човек е винаги този, който седи насреща. <br />Аргументите срещу Безусловния базов доход са същите като тези срещу премахването на робството или срещу въвеждането на демокрацията. Когато е трябвало да бъде премахнато робството, са казвали, че това не може да стане, защото икономиката щяла да се срине, конкурентноспособността спрямо другите стряни щяла да бъде засегната. Казвали, че това не може да стане, защото не знаели какво ще се случи тогава, когато милиони роби вече не са роби, а са свободни. Те не били подготвени за това. Затова не можело да стане. Не можело и защото Бог създал хората различни и човекът нямал право да отхвърля различията. Било срещу реда, ако робите вече не са роби, а са свободни. За хората това е било навик, нещо естествено, всекидневие и затова това е било и тяхното убеждение, че трябва да има робство и че всички обществени ценности ще се сринат, ако се премахне робството.<br />Същото се случва днес и с Безусловния базов доход.<br />Така както някога е премахнато робстовото, както е въведена демокрацията, така ще дойде и Базовият доход.“<br /><br />Ено ШмидтВ подкрепа на Европейската гражданска инициатива за Безусловен базов доход нашият приятел от Швейцария Ено Шмидт, един от инициаторите на швейцарското движение за национална петиция за Безусловен базов доход, подготви обръщение специално към нас, българите. Щото все ни казват не давайте Швейцария за пример, там е друго. Ами, друго е, но само защото ние самите не вярваме, че можем да живеем другояче – по нов начин! Ето, какво ни казва Ено...

„Безусловният базов доход е тема, разпространена из целия свят. Защото тя означава, човекът да бъде взет насериозно. Човекът да бъде признат. Това би трябвало да се подразбира, но в действителност не е така. Ако не работим в тази насока, от само себе си и съвсем автоматично се случва, че все повече вещи, функции, сметки се възприемат от хората за истински и действителни, и не ни остава сила да окажем признание на самия човек. А, какво е това човекът? Това е този или тази, които седят насреща ми. Няма идея по-голяма от човека. И човек е винаги този, който седи насреща.

Аргументите срещу Безусловния базов доход са същите като тези срещу премахването на робството или срещу въвеждането на демокрацията. Когато е трябвало да бъде премахнато робството, са казвали, че това не може да стане, защото икономиката щяла да се срине, конкурентоспособността спрямо другите страни щяла да бъде засегната. Казвали, че това не може да стане, защото не знаели какво ще се случи тогава, когато милиони роби вече не са роби, а са свободни. Те не били подготвени за това. Затова не можело да стане. Не можело и защото Бог създал хората различни и човекът нямал право да отхвърля различията. Било срещу реда, ако робите вече не са роби, а са свободни. За хората това е било навик, нещо естествено, всекидневие и затова това е било и тяхното убеждение, че трябва да има робство и че всички обществени ценности ще се сринат, ако се премахне робството.

Същото се случва днес и с Безусловния базов доход.

Така както някога е премахнато робството, както е въведена демокрацията, така ще дойде и Базовият доход.“

https://www.facebook.com/EGIBBD

 

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman