Трудовият капитал и частта му в икономиката от 1975-та насам

imageПазарът на труда се свива в световен мащаб. Сегашната икономическа рамка няма да издържи на натиска на безработицата. Това ще създаде сериозни проблеми за социалната сигурност в развитите държави, а оттам и върху националната им сигурност. Изнасяне на производството в страните от изтока и третия свят ще ускори този процес.

Въвеждането на ББД в Европейския съюз е много закъсняло. Час по-скоро трябва да започне процесът на пренастройване и адаптация на икономиките на страните членки. Само ББД ще спаси света от клопката на комбинацията между развити технологии в бизнеса и ниското потребление.

http://www.nber.org/papers/w19136.pdf?new_window=1

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman