СПИН в Източна Европа

Source: Actualno.com


"Източна Европа е регионът, в който в световен мащаб броят на новооткритите заразени се покачва с най-голяма скорост"

От началото на епидемията през 80-те години на миналия век жертва на смъртоносния вирус са станали над 25 милиона души като особено проблемна е ситуацията в страните от Южна Африка, Азия и Източна Европа.

Това е и причината положението в страните от Източна Европа да е поставено в центъра на вниманието.

Усилията за превенция и лечение на смъртоносното заболяване са основна тема в рамките на германското председателство на ЕС.

В тази връзка Даря Попова-Витцел разговаря с един от участниците във форума, д-р Улрих Хайде, председател на управителния съвет на германската фондация за борба срещу СПИН.

Д-р Улрих Хайде е на мнение, че положението в тези страни е крайно обезпокояващо.

"Източна Европа е регионът, в който в световен мащаб броят на новооткритите заразени се покачва с най-голяма скорост. По данни на ООН през 2006-та година в страните от Източна Европа със СПИН са били заразени най-малко 270 000 души.", каза докторът.

"Предположенията са обаче за близо 800 000 новозаразени. За съжаление няма абсолютно точни данни, тъй като информацията по тази тема се предоставя от правителствата на отделните страни. Дори ООН не може да е сигурна, че тези данни са достоверни", заявява Улрих Хайде, като добавя, че това важи и за България.

Към края на 2006-та година в България са регистрирани общо 689 ХИВ-серопозитивни лица, сред които около 67 процента са мъже и 33 процента жени.

Запазва се тенденцията водещ да бъде сексуалният път на предаване на инфекцията.

През изминалата година броят на новооткритите, инфектирани с ХИВ, възлиза на 91, като се наблюдава увеличение на новозаразените, които използват интравенозни наркотици.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman