Айнщайн и икономиката

http://www.esencia1.info/static.php?page=static090216-153841

Теорията на относителността с прости думи: всяко движение
е относително. Защото движението на телата в пространството се
измерва с време: V=S/t
Именно времето Айнщайн доказва, че е четвъртото измерение.
Което показва, че в нашите представи времето, не е това което
всъщност е.
„Когато мъж разговаря с красиво момиче в продължение на
час, му се струва че е минала секунда. Но ако седне на гореща
печка, секундата му изглежда като час. Това е относителността.”
/А.Айнщайн/

След като времето се оказва недефинирана представа, то
следва че всяко движение е относително. А във Вселената всичко
е движение, дори нашата мисъл е движение на импулси в мозъка
ни. Следва, че живота ни и времето, в което той тече не е реално
разбираем от нас. Просто не може да се побере в човешкия мозък.
Толкова е сложно, че и самият Айнщайн не е могъл да обясни
теорията си ясно, и не я разбирал във всички аспекти. Всъщност
тревожно щеше да бъде, ако да е успял да го направи...
„През 1921 г. еврейският учен, политик и бъдещ президент на
Израел Хаим Вайцман пътувал на кораб с Айнщайн за Съединените
щати. Той споделя: „Докато плавахме, Айнщайн всеки ден ми
обясняваше теорията си и когато пристигнахме, вече бях убеден,
че я разбира много добре.”

Теорията на относителността включва предположението, че
материята всъщност е сгънка (или поредици сгънки) в пространство-
времевия континуум. Включва и доказателство, че вселената се
разширява, което е изследвано подробно по-късно от Хъбъл...
Айнщайн доказва как може в Библията предсказания писани
преди хиляди години да се изпълняват. Доказва как може в Деня на
съда, всеки да бъде „възкресен”. Това е гениалността на теорията
- безспорно показва, че времето е относителна величина.
Самият Христос казва за своите предсказания „Небе и земя ще
премине, ала думите Ми няма да преминат” /Матей 24:35/
, което
звучи доста категорично. Самият факт че православието приема в
Символа на вярата, че Христос е „създаден преди всички векове” говори еднозначно.
Група еврейски равини и математици откриха код в първите
пет книги на Мойсей. На отделни страници са закодирани думи на
хора и събития от нашата история. Според тях 2012 г. ще е ключова
за последващото развитие на планетата, но именно там кодът не е
еднозначен. И той попада в относителността. Тоест, оставена ни
е вратичка, всичко е в наши ръце. Кое ще победи – омразата или
любовта.
Добре че всичко е относително - то е като божествен предпазен
клапан – да не се вземаме насериозно. Но да имаме стимул да
изследваме.
И все пак Айнщайн формулира своя гениален закон
E = m.c2
където Е – енергия, m – маса, с – скоростта на светлината (на
квадрат).
Което показва, че малко маса може да даде много енергия при
определени условия (ядрен разпад атомите на някои елементи, като
уран например). Но и най-важното – че голяма енергия може да
се превърне в маса
(при определени условия),
Което отново е в
синхрон с Библията, която започва така:
„В началото Бог създаде небето и земята”
Тоест сякаш от нищото, в един миг Бог създаде небето и
земята. Айнщайн доказа чрез Физиката и Математиката, че това е
възможно.
Следния факт също показва, че Вселената е била в своето
начало съвсем малка (като новородено): обектите (звезди и планети)
от нашата Галактика непрекъснато се отдалечават от центъра - за
такъв теоретично се приема Слънцето. Освен това е забелязано
отдалечаване на останалите видими Галактики във Вселената,
спрямо нашата Слънчева система и Галактика – т.нар. Червено
отместване.
Най-общо явлението се състои в следното: изследва се
интензитетът на излъчената светлинна енергия от светилата
в космоса, чрез спектрален анализ. При светилата, които се
отдалечават се забелязва изместване в червената зона.
В спектъра на Сириус например е забелязано Червено__отместване още през 1868 г. Установено било, че тя се отдалечава
от нас със няколко десетки километра в секунда!
Например Слънцето се движи по орбита около “центъра” на
Галактиката със скорост около 250 км/час. Участвайки пък във
въртенето и движението на цялата Галактика, то се придвижва към
страната на съзвездие Херкулес със скорост 20 км/час!
Макар труда на много учени преди него, пръв Хъбъл успява да
формулира Закона за разширяване на Вселената v = H . r
където v – скорост, H – константа на Хъбъл, r – разстояние.
Хъбъл е и първият учен, доказал че мъглявините наблюдавани
от много астрономи преди него, са Галактики отдалечени на хиляди
и милиони светлинни години от нашата Галактика Млечен път.
„Айнщайн се проваля на изпитите в Политехническия институт
в Цюрих през 1895 г. и бил приет на следващата година, в
педагогическия факултет. След като го завършва, през 1899
г. кандидатствал в Мюнхенския технологичен институт, но
отново не бил приет. Според управителното тяло на института
младежът не изглеждал обещаващ. Шест години по-късно,
през 1905 г. той формулирал своята Специална теория на
относителността. По-късно, когато публикувал Общата теория
на относителността през 1915 г., руският математик А.Фридман
с изненада открил, че Айнщайн е пропуснал да забележи, важен
извод
произтичащ от уравненията му – а именно че вселената
се разширява. Това било по-късно потвърдено от Е.Хъбъл.”
/Из „За вселената и дупката на чорапа”/
Звездите от най-древни времена са запленявали хората.
Птоломей е изброил 1056 звезди, Кеплер – 1005, общо с невъоръжено
око могат да се преброят около 4000. В днешно време астрономите
предполагат, че те са около 10 на степен 26.
До момента са открити над 170 планети извън нашата Слънчева
система. От изследваните още осем в нашата система, само Земята
има такова красиво разнообразие, и най-важното разумна хармония.
Дали случайно и от хаоса царуват следните факти:
- в земната кора има разнообразни химични елементи,
натрупани в различни количества... сякаш точно за да бъдат
използвани от нас.
- на планетата има в нужните количества сладка вода, аокеанската е процентно солена (тъй-като е в по-слабо движение
и на места топла), което именно качество е достатъчно за да не се
превърне в огромно блато.
- въртенето на земята определящо четири сезона и редуване
на ден и нощ, валежи на дъжд и сняг - осигуряващи нормално
съществуване на растения и животни.
Изброяването може да е дълго, но и това е достатъчно да
разберем, че теорията на Дарвин е малко маймунска...
В Светата Библията, в Стар завет писан преди хиляди години в
Книга на Исая 40:22 четем:
“Той е Оня, който седи над кръга на земята...”
А в Трета Книга на Ездра 6:1
“От началото на създаването на земния кръг…”
-----------------------------------------------
Айнщайн за социализма:
" Човекът може да намери смисъла на своя кратък и заплашен живот, само като се посвети на обществото.
Икономическата анархия на капиталистическото общество днес според мен е същинската причина за злото.
Един прекомерен стремеж към конкурентност се втълпява на студента и той бива обучаван да разглежда успеха от алчност като подготовка за своята бъдеща кариера.
Аз съм убеден в това, че съществува само един път да се избавим от това зло, а именно въвеждането на социалистическа икономика, съпроводена от една образователна система, която ще е ориентирана към социални целеви постановки.
В такава икономика средствата за производство ще принадлежат на обществото, а тяхното използване ще се планира. Една планова икономика, която настройва производството към потребностите на обществото, би разпределила работата, която трябва да се извърши между всички онези, които са в състояние да работят и освен това би гарантирала на всеки мъж, жена и дете средства за живот.
Образованието би имало за цел да развива у индивидите освен поощряването на техните вродени способности и чувство за отговорност към ближните, вместо превъзнасяне на властта и успеха в нашето съвременно общество ". /из "Monthly Review" , 1949 г./

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman