8-TE ЦАРСТВА НА ЦЕННОСТИТЕ

ДиАлсПе 

КАКВОТО И ДА СТАВА

Хората са неразумни, алогични и егоцентрични , ОБИЧАЙ ГИ, КАКВОТО И ДА СТАВА.

Ако правиш добро, ще те обвинят в егоизъм и задни мисли,ПРАВИ ДОБРО,КАКВОТО И ДА СТАВА.

    Ако успееш, ще се сдобиеш с фалшиви приятели и истински врагове, СТРЕМИ СЕ ДА УСПЕЕШ, КАКВОТО И ДА СТАВА.

    Доброто, което правиш, ще бъде забравено утре, ПРАВИ ДОБРО КАКВОТО И ДА СТАВА.

    Честността и откровеността те правят уязвим, БЪДИ ЧЕСТЕН И ОТКРОВЕН, КАКВОТО И ДА СТАВА.

    Онова, което си градил с години, може да бъде разрушено за една нощ, ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА ИЗГРАЖДАШ, КАКВОТО И ДА СТАВА.

    Хората истинските нуждаят от помощ, но ще се нахвърлят върху теб, ако им помогнеш, ПОМАГАЙ ИМ, КАКВОТО И ДА СТАВА.

    Дай на света най доброто от себе си и той ще те отритне, ДАЙ МУ ГО, КАКВОТО И ДА СТАВА.

             Надпис на стената в ШИШУ БАВАН,дома за деца в КАЛКУТА

    Ралф ПЕРИ в труда си "Обща теория на ценността"(1926) посочва осем  "царства" на ценностите: морал, религия, изкуство, наука, икономика, политика, закон, обичаи.

    ДНЕС религията  е загубила своята всеобхватност и младите стигат до духовността чрез философията, за която ХЕГЕЛ казва, че "е непрестанно богослужение"!

   А  УЧИТЕЛЯТ НА БЯЛОТО  БРАТСТВО ПЕТЪР ДЪНОВ ПРЕЗ 1939 КАЗВА:

    "Има един начин, по който могат да израстнат крила на човека за една година ,даже за девет месеца. Кой е този начин? Като приложи любовта, знанието и свободата в живота си. Знанието и свободата , това са двете ръце на човека. Като погледне дясната си ръка, човек трябва да знае, че това е истината във него, която го прави свободен. Като погледне лявата си ръка , да съзнава, че разполага с известно знание. Това изисква съвременното възпитание-не да бъдеш господар на сърцето и ума си, но да знаеш как да се обхождаш с тях."

Ценностите, като основа на взаиморазбирателство могат да дадат цел и смисъл на ЖИВОТА .Но същността е в служението...Целта е изпълнима задача...а служението е вечна потреба от огъня на съвършенството..И НАКРАЯ ВСИЧКО ОПИРА ДО ОБЩЕНИЕТО,КАТО ИЗВЪРВЯН ПЪТ НА ВЗАИМОПРИЕМАНЕТО, А ТВОРЧЕСТВОТО,КАТО ПРОЯВЕНА БУДНОСТ....

"...Европейските ценности са наши ценности и както е казал проф. Марко Семов  :

    Влизайки в европейското пространство, има типично български неща, които не бива да се губят. Нашата топлота, гостоприемство, човечност и добросърдечност."

    Тук и сега можем да образоваме чрез личният ни пример, на последователно усвоени качества....

благодаря на небето за тази извадка и за това,че ме изслушахте!

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman