Идеите за ООН

Какво сме дали на света?

Какво сме дали на Света? е въпросът.
А това е двадесет и втория Отговор.

Идеите, развити в книгата 'Звезда на съгласието', служат на американския президент Уилсън за формулиране на неговите 14 точки за омиротворяване на света и полагане основите на Обществото на народите. Автор на Звезда на съгласието е:
Никола Димков, българин.
Първо малко Биография.
Никола Димков е роден в 1859 в българското село в Серско - Горно Броди, по онова време в пределите на Османската империя, в днешно време под името Ано Вронду, в Гърция.
Получава образованието си в Париж. След което се установява в Цариград, днес Истанбул.
Развива бизнес с подкови, открива си фабрика.
Участва активно в живота на българската колония в града. Член е на съвета на Българската екзархия. Почетен гражданин на османската столица.
С две думи - влиятелна личност.
Българско дело.
В края на 1916 и началото на 1917 инж. Никола Димков написва книгата Звезда на съгласието. Книгата сама по себе си представлява проект за създаване на световна организация на мира и сътрудничеството между всички страни, народи и религии.
Никола Димков отпечатва проекта си на френски, немски, турски и гръцки език и чрез посолствата в Цариград го изпраща на много държавни и правителствени ръководители, включително и на тогавашния президент на САЩ - Томас Уилсън.
Това е по времето, когато САЩ все още не са се намесили в Първата Световна война и прочутите 14 точки на президента Уилсън за следвоенното уреждане на света и създаване на Общество на народите - не са съществували.
Дори биографът на Томас Уилсън – Бекер, свидетелства, че идеята не е била на президента, а е заимствана от други.
В проекта си Никола Димков предлага създаването на Постоянен световен съвет, който да проучва - ”средствата, пригодни да поддържат мир и сговор между всички народности в света.
В интервю за гръцкия вестник Фарос, отпечатано като притурка към второто издание на книгата Звезда на съгласието, Никола Димков доразвива идеята си за устройството на Постоянния съвет.
Освен 3 главни съвета авторът предлага той да се подразделя на 20 върховни бюра, уреждащи : вътрешното устройство на съвета, световната безопасност и разоръжаване, междуверските отношения, въпросите на националните малцинства, световното правосъдие, просвета и култура, здравеопазване, земеделие, промишленост, търговия, труд и тъй нататък.
Дори само бегло съпоставяне на тия формулировки на инж. Никола Димков с устава на Обществото на народите и особено на днешната Организация на обединените нации е достатъчно да открием сходствата.
Каквото и да си говорим:
Проектът на инж. Никола Димков е български принос в създаването и дейността на днешната световна организация за мир и сигурност.
чети, чети и се учи.

http://www.jenite.net/2008/10/22.html

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman