ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ срещу опитите да бъде променен юридическия статут на семейството в България

http://www.bgpetition.com/semeistvoto/index.html

До Президента на Република България
До Министър-председателя на РБ
До Председателя на Народното събрание на Република България
До Парламентарно представените партии в Република България
До г-жа Христина Христова - депутат от НДСВ, евронаблюдател и иницатор на форума www.semeistvoto.net
До проф. Цанка Цанкова - автор на проекта "Реформа в българското семейно право"
Йордан Христосков – управител на НОИ
Янка Такева – Обществен женски парламент
Христина Пендичева – Сдружение на настоящите и бъдещите майки
Чл.кор. проф. Атанас Атанасов - БАН
Доц. Румяна Стоилова – Институт по социология на БАН
Мариана Костадинова – народен представител от НДСВ
Валентина Ташкова – Асоциация на родителите на деца с увреждания
До Българските медии
Уважаеми дами и господа,

В края на 2006-та година като част от програмата на НДСВ започна изготвянето на проект на закон за "подкрепа на семейството", иницииран от г-жа Христина Христова. Ето и следните няколко момента, които ще бъдат включени в проектозакона, публично оповестени от г-жа Христова:

- редефиниране на понятието семейство и признаването на фактическите съжителства (което ще даде възможност за узаконяване и на еднополовите съжителства) за равноправни с гражданския брак;

- двойките без брак да ползват всички права, които има едно семейство с брак, и да могат да наследяват социалноосигурителните си, здравноосигурителните си права, имуществото и фамилното име на родителя.
Тези намерения бяха публично оповестени от г-жа Христина Христова в медиите и могат да бъдат намерени в сайта www.semeistvoto.net.

Ние, долуподписаните български семейства и граждани, намираме за деградивни действията да бъдат дадени равни права на фактическите съжителства с гражданския брак и настояваме да бъдат спрени веднага опитите от страна на г-жа Христина Христова и цялата работна група да се промени юридическата дефиниция на понятието "семейство".

1. Според Конституцията на РБ (глава втора, член 46) законен е само гражданският брак, а понятието семейство е регламентирано ясно в Семейния кодекс, според който брачният съюз е залегнал в основата на семейството (глава 1, чл. 3). Принципът понятието "семейство" да бъде асоциирано само с лица, свързани по кръвна линия и обвързани чрез брачен завет, е залегнало в държавната уредба на почти всяко общество. "Семейство" не може да се тълкува като просто съжителство между двама или няколко души.

2. Прокарването на подобен закон НЕ предвижда мерки за отстраняване на причините за възникването на кризата и за възстановяване на семейството, семейните ценности и от там създаване на предпоставки за решаване на демографския проблем. Напротив, това, което предлага г-жа Христова, е свързано с легализация на конкубината, приравняването му с брака и намесата на държавата в семейната сфера, респективно подронването на авторитета на семейната институция в нацията.

7. Най-потърпевши от осигуряването на равни права на фактическите съжителства с гражданския брак ще бъдат жените и децата.
Налица са десетки авторитетни изследвания, доказващи, че фактическите съжителства са кратковременни, домашното насилие между неженените се проявява в много по-висока степен от насилието между брачните двойки и в действителност тези двойки не наподобяват почти по нищо на семейство. Какво ще се случи след цикличните раздели между партньорите, как това ще се отрази върху психиката на жените и най-вече - на децата? По какъв начин ще се отрази това върху държавата, която ще трябва да се погрижи за хиляди изоставени деца, оставени без родители?!

Очевидно г-жа Христина Христова и работната група, която пише този закон, не е помислила за тези последствия и ще трябва да помисли, ако не иска да предизвика масови протести и недоволства от страна на българските семейства.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman