Едни от първите звезди се намират в сърцето на Млечния път

Астрономи, разгледали тъмния балдж на нашата галактика, се натъкват на едни от най-старите звезди във Вселената. Около центъра на Млечния п...