Кирил СтарцевКирил Василев Старцев е роден на 2. І. 1895 г. в Белоградчик. Произхожда от семейство на офицер. Има и по-малка сестра, починала твърде млада от туберкулоза. През 1902 г. баща му е преместен да служи в Русе. Затова детските и юношеските години на К. Старцев са свързани с този град. Тук той завършва през учебната 1913/1914 г. средно образование в полукласическия отдел на Държавната мъжка гимназия “Княз Борис”, а през 1916 г. завършва Военното училище в София. Участва в Първата световна война като запасен офицер (първоначално е взводен командир, а по-късно – военен пилот в І аеропланно отделение). През есента на 1918 г. К. Старцев се записва за студент в Политехническия университет в гр. Лозана (Швейцария), гдето и завършва висше образование по строително инженерство през лятото на 1922 г.

Придобил солидна подготовка по своята специалност, овладял много добре немски и френски език, младият инженер се връща в България след дипломирането си. Постъпва на работа в Русе като помощник секционен инженер в железопътната секция. От 1925 г. е началник на водоснабдителното бюро към Окръжната постоянна комисия в Русе. През 1927 г. инж. К. Старцев създава свое семейство. От брака си има две деца – син и дъщеря. Синът му Веселин1 е роден на 14. VІ. 1928 г., а дъщерята Татяна – през 1938 г.

Инж. К. Старцев бързо се утвърждава като авторитетен и уважаван специалист в Русе. Неговият висок професионализъм, съчетан с богатата му европейска култура, намира достойна оценка и от тогавашните български правителства. През пролетта на 1934 г. инж. К. Старцев е назначен за началник-отдел в Министерството на земеделието и държавните имоти, а от 10. І. 1935 г. до 14. ІХ. 1944 г. е кмет на Русе (с две прекъсвания – през втората половина на 1940 г. е кмет на гр. Добрич, а от м. юни 1942 г. до края на същата година е командирован като кмет на гр. Видин).

По повод на встъпването си в длъжността кмет на гр. Русе, инж. К. Старцев дава следното кратко изявление пред в-к “Русенска поща”: “Едва след като отида в Русе и се опозная с нуждите на града, ще мога да споделя някои мисли с читателите на в. “Русенска поща”. Сега мога да кажа, че ще направя за Русе всичко възможно, което познанията и силите биха ми позволили. Радва ме особно много обстоятелството, че както е поставена работата, отиването ми в Русе става по желание на русенци. Това ще улесни твърде много моята задача.” (в-к “Русенска поща”, год. ХІV, бр. 4416; Русе, 25 декемврий 1934 г., с. 1, кол. 4 – 5)
От 1935 г. за кмет на Русе е назначен инж. Кирил Старцев и благодарение на неговата компетентна и активна работа в навечерието на Втората световна война, Русе се намира отново в сторански и културен подем. През 1940 г. когато по силата на Краловската спогодба Южна Добруджа отново е върната на България, Русе повторно става областен център, а неговите граждани окрилени от надежди. През тези години в града живеят над 51000 души. През 1935 г. се открива Българско дунавско параходство /БРП/, а на следващата година най-големият внос на стоки се осъществява през русенското пристанище. През 1939 г. е открит накритият пазар /Халите/, а на следващата година е завършена сградата на Съдебната палата в Русе и е пуснат в действие фериботът Русе - Гюргево. Според сведение на Русенското общинско управление за състоянието на общината през 1943 г. Русе има една общинска болница и здравна служба с амбулатории, мъжка и девическа гимназии, техническо и мебелно средни училища, френско училище, германска търговска гимназия, стопанско и занаятчийско училище.

2 коментара:

Анонимен каза...

Радвам се да прочета информация за г-н Старцев,един достоен кмет на Русе

Анонимен каза...

Радвам се да прочета материал за един достоен русенски кмет.Напишете и за други русенци,за съжаление в Русе са дезинтерисирани от историята на прекрасния си град.

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman