Рисковото сексуално поведение

UNITED PRESS INTERNATIONAL


Според изследване, хора заразени от ХИВ, които са вярващи, e много по-малко вероятно да заразят други със смъртоносния вирус причиняващ СПИН.

„Моралните им разбирания подтикват към алтруизъм и желание да не причинят вреда на другите,” заяви Д. Кенос, специалист по човешко поведение. Професор Франк Галван, от института по медицински науки потвърди огромната роля, която религиозните институции могат да играят в превенция на заразата. „Техните вярвания имат положителен ефект върху живота на ХИВ-позитивните,” заяви Галвин. „Религията е един неизползван ресурс в битката с ХИВ и СПИН, който трябва да се разгледа по-внимателно.”

Кампаниите за СПИН-превенция са основно водени от хора пропагандиращи свободния секс. Причината е, че не хора с морални цели, а точно най-рисковата група, хомосексуалистите, са началните инициатори на превантивната политика. Оказва се, че както метода е погрешен, така и целта и резултатите са точно обратни на желаното. Основна цел на тези програми е стимулиране на най-рисковото - свободното сексуално поведение.

Освен аморалните си разбирания, които пропагандаторите на „презервативите” целят да предадат на подрастващите, в това се включват също и огромни комерсиални интереси. Милиарди се инвестират за борбата със СПИН и разбира се, те се поглъщат от пропагандаторите на свободния секс и компаниите производители на презервативи. Статистическите изледвания обаче показват, че ефектът от тези програми е само нарастване на проблемите с ранна бременност и разпространяване на болести предавани по полов път.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman