КРАСОТА-ХИГИЕНА-МЛАДОСТ

/ЗА100ЯЛО ИЗКУСТВО/

000084_KLIMT Красотата е Висота, достойна за Крайъгълен Камък на Мироглед.

Красотата (външната) е линии и пропорции. Линиите на декоративното изкуство, а пропорциите за живопис, скулптура и архитектура (трите изкуства основаващи се на Рисунката.

Красотата (вътрешната) е свързана с душевната Чи 100 та. Какво е Младостта без Чара на Обаятелното Излъчване струящ от вътре.

“– Вие сте светлината на Света.” – НЗ.

Младостта има Дара на външната Красота, а вътрешната е проява на съхранена детска чистота на възприятията. Душата е вечно Млада. Но привързаността я лишава от свободата в изказа на ТворЧЕСТвото.

Младостта в Старостта е бунтарския дух, търсещ нови Висоти – Красиви като Връх планински!

В края на Младостта (физическата) станах член на клуб “Младост” – гр. Пловдив. Сега живея с момиче с две деца в ІІІ-та Младост, след като преминах през І-ва Младост.

Ж.К.“Младост” – Новият Изгрев на София е с “овехтели дрехи” и нова “Арена” “Бизнес парк” влиза в Европа с нови надежди. Някога имаше Фонд София – “Да озеленим столицата за наш и нашите деца”. Сега има сдружение “Зелена София” … и ще дойде ден, когато ще се сбъднат думите на поета Гюлев:

“Зелено е додето поглед стига

дълбока безпределна синева”.

Преди Девети септември привнесените от вън съпритежателни домове (кооперациите) са били обявени за гнездо на порока и разврата. Днес “Демонокрацията” и “Дивият Капитализъм” родиха “Строителното безумие” и лишиха мнозина от Красотата на пропорциите и взора към планинските върхове опасали столицата. Преди четиридесет години Жак Вийо написа прозрението си – “О, град, гробница човешка!”. Но иде пролет и зеленото – надежда за животолюбие и възкресение ще ни изведе към столица за Всички под небето – шофьори, колоездачи, пешеходци, инвалиди …

И затова ще ни помогне добрата стара Хигия. Тя върна прелестта на Съдебната палата – една от най-красиво звучащите сгради в София. А саркофазите чакат ръцете каменоделци за преображение. Хигия в Града на Водата “Астралния образ на Светлината” ще се завърне в центъра и двери ще отвори храма й – централната баня. Но за това трябва не просто да минем под душа, а да прочистим “Авгиевите обори” на душите си и тогава с очи – езера ще се свържем и създалия се океан ще помете всичката останала мръсотия на града. Небето ще ни подкрепи с плодоносен дъжд и на дъгата ще прострем своите мечти по Пътя към светли бъднини.

31.12.2006 г. ж.к. “Младост”, гр. София

Ди Ал Пе

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman