Данъци 2007/2008

Брутно възнаграждение2007 г.2008 г. (плосък данък 10%)

800 лв. на трудов договор
осигуровки* 12.425%99.40 лв.99.40 лв.
ДОД111.14 лв.70.06 лв.
400 лв. на трудовдоговор + 400 лв. на граждански (с 35% нормативно признати разходи за 2007 г.)
осигуровки*76.09 лв.90.30 лв.**
ДОД83.46 лв.70.97 лв.
800 лв. на гражданскидоговор (с 35% нормативно признати разходи за 2007 г.)
осигуровки*52.78 лв.81.20 лв.**
ДОД57.79 лв.71.88 лв.
*В примера размерът на осигуровките, които са за сметка на лицето, е запазен на сегашното ниво, за да е видим ефектът от промяната на данъка.
**Отпадането на нормативно признатите разходи означава и плащане на по-високи осигуровки.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman