Данъчноосигурителна тежест върху доходите по трудов договор 2007/2008*

(Данъци)
Брутен доходНетен доход след облагане с данък и осигуровки 2007/2008Разлика в чистия приход
200 лв.175.15156.6- 18.55
250 лв.215.15195.75- 19.4
300 лв.249.93234.9- 15.03
350 лв.284.08274.05- 10.03
400 лв.318.23313.2- 5.03
450 лв.352.39352.35- 0.04
500 лв.386.54391.5+ 4.96
600 лв.454.85469.8+ 14.95
700 лв. 522.90548.1+ 25.2
800 лв.589.46626.4+ 36.94
900 лв.656.01704.7+ 48.69
1000 лв.722. 57783+ 60.43
1500 лв.1064.801174.5+ 109.7
2000 лв.1444.801566+ 121.2


*Стойностите са сметнати на база въвеждане на 10% плосък данък, планирано намаление на пенсионната вноска с 3% и разпределяне на осигурителната тежест в съотношение 60:40 за работодател и работник.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman