Живейте

Никога не мислете за това, което ви липсва, а за онова, което имате.
Живейте в любов и дълбока признателност!
Откажете се от всякаква емоционална привързаност към целите си!
Живейте със съзнателно намерение всеки ден!
Открийте истинската си цел!
Живейте в настоящето!
Винаги подкрепяйте, окуражавайте и вярвайте в себе си!

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman