1/2 от осмокласниците във Варна употребяват дрога


49% от момичетата и 51% от момчетата в VIII клас на варненските училища употребяват различни наркотици. Това установи проучване сред 2000 ученици в града. Около 20% от всички анкетирани заявяват, че са консумирали дрога.
Най-предпочитана е марихуаната - 21%, следвана от хашиша - 5.4%, екстази - 2.6% и хероин - 0.6%. Общинският експерт Борис Станчев отчете, че повечето ученици признават, че „веднъж са се докосвали, но след това не са опитвали повторно". В училищата, където се провеждат дълготрайни програми за превенция, употребата на дрогата спада. 78 варненски семейства били консултирани по проблема с цел предпазване на младите хора.
В анкетите ученици обясняват, че пробват от любопитство или просто, за да им стане по-добре. Около 7% посягат към дрогата от скука. Има и такива, които са принуждавани.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman