Великите учени за вярата си в Бога

3nobel-gif-7x10sredna

Антологията “50 НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ И ДРУГИ ВЕЛИКИ УЧЕНИ ЗА ВЯРАТА СИ В БОГА” съдържа документирани цитати, подбрани от книгите, статиите и писмата на едни от най-авторитетните световни учени и творци.

Цялата книга в PDF формат (на български, английски и руски език) можете да изтеглите оттук:

NOBELISTS-BG

NOBELISTS-ENG

Тази pdf-антология се разпространява безплатно и може да бъде използвана само за некомерсиални цели.

Печатното издание можете да намерите във всички големи градове на България, в следните книжарници:

- верига книжарници ПИНГВИНИТЕ, www.pe-bg.com

- верига книжарници ХЕЛИКОН, www.helikon.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ ПЪРВА. УЧЕНИ-НОБЕЛИСТИ (20 - 21 ВЕК): Алберт Айнщайн, Макс Планк, Шрьодингер, Хайзенберг, Маркони, Макс Борн, Робърт Миликан, Джон Екълс, Чарлз Таунс и др.

ЧАСТ ВТОРА. ПИСАТЕЛИ-НОБЕЛИСТИ (20 - 21 ВЕК): Франсоа Мориак, Т.С. Елиът,  Солженицин, Чърчил, Киплинг, Анри Бергсон,  Херман Хесе, Жан-Пол Сартр и др.

ЧАСТ ТРЕТА. МИРОТВОРЦИ-НОБЕЛИСТИ (20 - 21 ВЕК): Алберт Швайцер, Джими Картър, Теодор Рузвелт, Удроу Уилсън, Джон Мот, Мартин Лутър Кинг и др.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. БАЩИТЕ НА МОДЕРНАТА НАУКА (16 - 20 ВЕК):Нютон, Галилей, Коперник, Да Винчи, Декарт, Джордано Бруно, Пастьор, Фарадей, Едисон, Дарвин и др.

NB: ТАБЛИЦА "МОДЕРНИТЕ НАУКИ И ТЕХНИТЕ ОСНОВАТЕЛИ"

ЧАСТ ПЕТА. ФИЛОСОФИТЕ НА МОДЕРНАТА ЕПОХА (17 - 20 ВЕК):Кант, Хегел, Джон Лок, Дейвид Хюм, Волтер, Русо, Хобс, Спиноза, Бъркли, Киркегор, Витгенщайн и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДРУГИ РЕЛИГИОЗНИ НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

БИБЛИОГРАФИЯ НА КИРИЛИЦА

БИБЛИОГРАФИЯ НА ЛАТИНИЦА: (A-L) (M-Z)

♦♦♦♦♦♦♦

УВОД

Антологията “50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога” съдържа документирани цитати, подбрани от книгите, статиите и писмата на едни от най-авторитетните световни учени и творци. Тази информация беше събирана в продължение на 11 години предимно от библиотеките в София, Виена, Милано и Кембридж (Харвард), както и чрез личната ми кореспонденция с учени-нобелисти.

Вярвам, че тази антология ще затвърди убежденията на християните, ще обнадежди търсещите и колебаещите се и ще бъде интересна за онези атеисти, които са достатъчно смели, за да се противопоставят на Айнщайн и Нютон.

                                      От съставителя

♦♦♦♦♦♦♦

“Книгата ‘50 НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ И ДРУГИ ВЕЛИКИ УЧЕНИ ЗА ВЯРАТА СИ В БОГА’ е една невероятно интересна и уместна антология, която съдържа мненията на първокласни учени!”

Чарлз ТАУНС,
Нобелов лауреат за физика,
изобретател на лазера

♦♦♦♦♦♦♦

Copyright (c) Тихомир Димитров – съставителство, преводи, 2006

Рекламно-издателска агенция “Спектра”, Варна

Петя Манолова – редактор

ISBN-10: 954-90892-5-8

ISBN-13: 978-954-90892-5-7

Всички права запазени

E-mail на съставителя: tih777@yahoo.com

http://nobelisti.com

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman