OOН Цели на хилядолетието за развитието

Нека да ги достигнем до 2015

Глобалният фестивал за мир подкрепя провъзгласените от ООН Цели на хилядолетието за развитие

1. Преодоляване на крайната бедност и глада

2. Постигане на начално образование за всички

3.Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените

4. Намаляване на детската смъртност

5. Подобряване здравeто на майките

6. Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести

7. Осигуряване на устойчива околна среда

8. Създаване на глобално партньорство за развитие

PDF Доклади за осъществяване на целите: 2005, 2006, 2007, 2008

Track progress towards MDGs via interactive maps (MDGmonitor.org)
Global Monitoring Report, April 2008 (worldbank.org)
Steps Toward Achieving the MDGs (UPF Statement)

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman