България е с най-ниската минимална заплата в ЕС


България е с най-ниската минимална заплата в ЕС, обяви вчера европейската статистическа агенция Евростат. У нас минималното възнаграждение е 92 евро - многократно по-скромно от това в Люксембург (1570 евро) и 22 евро по-малко от румънското. Малко по-добре стои страната ни, ако се вземе предвид реалната покупателна способност на тези пари. В този случай изпреварваме Румъния с 12 евро и сме предпоследни в Европа. България е с лоши показатели и що се отнася до процента служители, които работят на минимална заплата. У нас 180 лева получават 16% от работещите по данни от 2005 г., докато в повечето държави този процент е под 5. Тук компания ни прави Франция, където 16.8 на сто от работещите получават най-ниското възнаграждение за страната. То обаче е несравнимо по-високо даже от средната ни заплата - 1254 евро.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman